V: "Äldreomsorg på fel väg"

Debatt Uppdaterad 14:40 16 april 2019

Väljarna bör ställa sina förtroendevalda till svars för bristen på agerande inom äldreomsorgen, skriver Ali Öztürk, V, i en debattartikel, apropå den senaste tidens händelser på Gustavsgården.

Den senaste tidens tragiska händelser inom äldreomsorgen i Värmdö och IVO:s (Inspektionen för vård och omsorgs) anmärkningar på Värmdös vård- och omsorgsnämnd avseende ledning, styrning och kvalitetsuppföljning visar att vi är på fel väg.

Vår äldreomsorg har för mycket styrts av marknadsanpassning, förändrad topografi för befolkningens åldersindelning och en orealistisk syn på hur man kan effektivisera i verksamheterna. Resultatet har blivit ett kraftigt fokus på sparande utan hänsyn till kvalitet, rättssäkerhet, arbetsmiljö och nödvändiga satsningar på kompetens- och verksamhetsutveckling. Kostnaderna hålls nere genom minimal bemanning med hög arbetsbelastning, hög sjukfrånvaro och sämre omsorg för de boende som följd.

De äldres behov har kommit ur fokus. Det blir istället de för små resurserna som styr vilka insatser våra äldre får. Besparingsivern har orsakat högre kostnader, sämre verksamhet och stort lidande och missnöje.

Inget parti vill i onödan fördyra samhällets kostnader för välfärdstjänster. Men en blind tro att vi spar skattepengar ju mer vi tvingar verksamheten att dra ner på nödvändiga kostnader och samtidigt kräver att det ska finnas en privat sektor som drivs av vinstintresse är inte trovärdigt.

Politiken måste utgå från våra äldres faktiska behov och nämndpolitikerna som ska leda måste ta sitt ansvar.

Jag tycker väljarna ska ställa sina förtroendevalda till svars för deras brist på agerande inom äldreomsorgen.

Ali Öztürk, V
ledamot i vård- och omsorgsnämnden