Debatt Publicerad 13:33, 25 augusti 2020

• "Varje beslut kommer att prägla kommunen i flera år framöver och besluten behöver drivas i den riktning som vi vill bygga samhället", skriver S i Nacka

Det är ett välkänt faktum att det råder brist på idrottsytor i Nacka kommun. Bristen ökar i takt med att Nacka växer om kommunen inte prioriterar att investera i fler och större idrottsytor. Idrottsföreningar inom en rad olika idrotter vittnar redan idag om stora utmaningar med att kunna genomföra sin verksamhet med tillhörande träning och matcher. 

Fotbollsplanen vid Sicklavallen är inget undantag. Föreningslivet har länge påtalat behovet av att bygga ut den nuvarande planen på Sicklavallen till en elvaspelarplan men utan resultat. Planen är idag underdimensionerad och den kapaciteten räcker inte till. Många barn i området måste pendla långt till en annan spelplan eller bli utan idrottsaktivitet.

Socialdemokraterna i Nacka har krävt att en elvaspelarplan ska etableras på Sicklavallen i över tio år. Det skulle göra tillgången till fotbollsträning mer jämlik, rättvis och trygg. Det skulle också ge bättre förutsättningar för de ideella krafterna inom idrottsrörelsen att ge fler barn tillgång till rörelse, frihet och gemenskap. Vi vill prioritera idrottsytor och elvaspelarplan vid Sicklavallen.

Sicklavallens centrala läge gör att många har gångavstånd till planen. En större plan skulle resultera i att barn slipper pendla och möjliggör för fler att utöva idrott. Tillgänglighet och gångavstånd till närmaste yta har påvisats i forskning vara ledande i att få fler att idrotta. I slutet av 2018 bodde nästan 40 procent av Nackaborna på Sicklaön. Sedan dess har Sicklaön vuxit och fler väntas flytta dit i och med det planerade bygget av bostäder och tunnelbana. Därför borde det vara självklart att utöka kapaciteten på Sicklavallen i takt med att Sickla växer. 

Tidigare i år kom nyheten att Nacka kommun planerar en tillfällig infartsparkering på Planiavägen 28, det vill säga på det grusbelagda området invid Sicklavallen. Efter fler påpekanden från oss och andra Nackabor framkom det att natur- och trafiknämnden ska hantera ärendet. Idag är ytan grusbelagd och är precis intill den nuvarande planen. 
Det är i dag inte klart hur länge denna parkering skulle vara på platsen. Det finns därför stor risk att den blir permanent eller att den på annat sätt påverkar möjligheterna att i framtiden använda ytan till att anlägga en elvaspelarplan. Dessutom skulle det innebära mindre yta här och nu, något som fotbollen verkligen behöver.

Varje beslut kommer att prägla kommunen i flera år framöver och besluten behöver drivas i den riktning som vi vill bygga samhället. Vi vill se att Nacka utvecklas till en levande kommun, med livskvalitet, grönområden och möjlighet till kultur och idrott för alla. 

Khashayar Farmanbar, S
Kommunalråd i opposition
Ella Tegsten, S
Andre vice ordförande i fritidsnämnden
Emelie Schröder, S
Ordförande Sickla socialdemokratiska förening