Debatt Publicerad 12:19, 21 maj 2022

I tilläggsavtalet för Mötesplats Nacka, den stora knutpunkten vid kommande tunnelbane- och busshållplats vid Nacka Forum, yrkade Nackalistan på återremiss i kommunstyrelsen för att få ett mer tydligt underlag vilket avslogs. 

Beslutet är historiskt stort, total kostnad 3,5 miljarder kronor i 2018 års penningvärde. 
Nackas andel av kostnaden är 83 procent av detta. Med beräknade intäkter väntas det kosta Nackas skattebetalare cirka 2,0 miljarder kronor. Det innehåller bland annat överdäckning av en bussterminal, flytt av väg 222 och trafikplatser.                                                                           

Nackalistan yrkade återremiss på ärendet för ett mer komplett underlag: 
1. En mer tydligt specificerad intäktskalkyl. 
2. En kostnadskalkyl i 2021 års penningvärde och inte i 2018 års med tanke på väsentligt höjda materialkostnader och inflation (råvaror).
3. En fördjupad och konkretiserad risk- och konsekvensanalys för att inte upprepa slarvet med tunnelbaneavtalet. 
4. Beskrivning av hur tidsramarna ska kunna hållas under så stora samtidiga exploateringar vid Slussen: upphöjningen av Saltsjöbanan, förändringar av Värmdövägen och Värmdöleden, slutligt byggande av Skurubron och själva Mötesplats Nacka. 
5. En mer genomarbetad trafikanalys behövs för minskat trafikkaos. 
6. Konsekvenser av att bussterminalens storlek ännu inte är helt fastställd och eventuellt behov av ökad mark, mer exploateringar och ökade kostnader.  
7. Komplettering med en ekonomisk långtidsprognos så man ser den långsiktiga påverkan på -Nackas budget till år 2060. I nuläget är det svårt att nå balans till år 2050. 
8. Analys av upphöjning av Saltsjöbanan med trolig kostnad i dagens penningvärde 800 miljoner kronor och om den är ekonomiskt och praktiskt nödvändig. Nackas invånare får betala cirka 85 procent av den kostnaden och ingen procentuell riskpåslag finns på kostnaden. Upphöjningen bidrar inte till snabbare tåg utan är en självständig åtgärd från Nacka för ett önskat inslag i stadsbilden. 
9. Nackalistan vill att projektet förtydligas så att mötesplats Nacka och upphöjningen av Saltsjöbanan blir praktiskt, tidsmässigt och ekonomiskt överkomligt. Nackaborna behöver ingen gökunge i boet!     

Nackalistan
Christina Ståldal 


 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x