FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Linda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
20 juni 2019

Debatt

Majoritet för Värmdö menar att S förslag om att överlåta det trygghetsboende som nu byggs på Djurö till Värmdö bostäder skulle gynna ett privat bolag.

"Trygghetsboende kan inte överlåtas till ett privat bolag"

Debatt 12:31 | 28 januari 2019

"Det är orimligt för kommunen att göra en kapitalförlust genom försäljning av trygghetsboendet på Djurö för att ett privat bolag ska få göra motsvarande i vinst, och det blir konsekvensen av S-förslaget", skriver majoritet för Värmdö i ett debattinlägg.

Under senaste kommunfullmäktige så behandlades frågan om Djurö trygghetsboende. Majoritet för Värmdö valde att avslå Socialdemokraternas yrkande om att inleda en diskussion med Värmdö bostäder AB för att överlåta fastigheten till dem.

Det är orimligt för kommunen att göra en kapitalförlust genom försäljning av trygghetsboendet på Djurö för att ett privat bolag ska få göra motsvarande i vinst, och det blir konsekvensen av S-förslaget.

Beslutet om att bygga trygghetsboendet på Djurö fattades 2014. Boendet färdigställs nu och kostnaderna blir höga, vilket bekräftar bilden av att kommunen inte alltid bör bygga i egen regi.

Sedan en tid tillbaka har kommunen påbörjat en ny ekonomistyrningsprocess som går ut på mer förutsägbarhet och säkrare investeringar. Kommunen står som bekant inför stora investeringar i välfärdsfastigheter, skolor, förskolor, äldreboenden, LSS-boenden och idrottsanläggningar. Dessa verksamheter är kommunens kärnuppgift och måste prioriteras. Trygghetsboende som saknar omsorgsverksamhet är en bostadsform som med fördel skulle kunna byggas av andra aktörer. Utifrån det perspektivet är S-förslaget att boendet borde vara i Värmdö bostäders regi inte helt fel.

Problemet är att Värmdö bostäder till hälften ägs av ett privat bolag. För att en överlåtelse av trygghetsboendet ska kunna ske måste värdet på trygghetsboendet skrivas ned — affären skulle därför bli en förlust för kommunen och på samma gång bli vinst för Värmdö bostäders privata delägare.

Vi vill också säkerställa förhållandet till Värmdö bostäder då vi sedan försäljningen av 49 procent av aktiekapitalet ännu inte fått några nya bostäder. Detta trots att affären gjordes 2015 och gick ut på att 500 nya bostäder skulle byggas. Det här vet självklart S, men väljer ändå att dra till med ofördelaktiga förslag för att skapa populistiska rubriker.

Trygghetsboendet på Djurö kommer tills vidare ägas av kommunen. Allt annat skulle innebära en kapitalförlust i onödan, vilket vi tycker att kommunen bör undvika.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Kristina Lång, C
Fredrik Sneibjerg, L
Filip Joelsson, MP
Anna Lipinska, KD