Debatt Publicerad 13:50, 11 oktober 2022

• Marie Bladholm, M, kommenterar i ett debattinlägg kritiken mot Värmdös socialtjänst

Med anledning av senaste artikeln i NVP om att socialtjänsten inte följt upp placerade barn på korrekt sätt vill jag här förtydliga lite kort. Först och främst, detta är oacceptabelt men är nu åtgärdat, barnen har det bra. Det är en svår uppgift och en av socialtjänstens allra viktigaste uppgift, att ersätta en förälders ansvar för ett barn. Med detta måste vi också vara extra noggranna med att vi gör allt för barnets bästa, att barnet får en så bra uppväxt som möjligt med allt som hör till.

Socialnämnden uppmärksammades på situationen inom familjehemsvården för två år sedan. Vi gav då tydligt uppdrag att bristerna vi såg omedelbart skulle åtgärdas med regelbunden återkoppling till nämnden. Detta har gjorts.

Att det trots detta inte har gjorts helt korrekt är under all kritik. Här handlar det om att arbetsuppgifter inte utförts på ett korrekt och förväntat sätt.

Nämnden fattade som en del i detta beslut om att införa behörighetskrav för de som arbetar med barn inom Värmdö kommuns socialtjänst. Ett krav som inte tidigare fanns. Ett steg i att öka kvaliteten inom verksamheten. Behörighetskravet innebär krav på Socionomutbildning.

Att vi inom socialtjänsten ska ombesörja att våra placerade barn får en så god uppväxt som möjligt är självklart. Då finns det flera delar som regelbundet ska följas upp för att vi ska försäkra oss om att barnet mår bra, har det bra.

Nämnden har regelbundet fått återkoppling att detta gjorts. Att det trots detta inte har gjorts helt korrekt är under all kritik. Här handlar det om att arbetsuppgifter inte utförts på ett korrekt och förväntat sätt. De verktyg som vi politiker har, har vi också använt oss av. När barnen väl är placerade följer arbetsutskottet i socialnämnden upp hur barnet har det med som längst sex månaders intervaller, vilket också är lagstadgat.

Under övrig tid är det socialsekreteraren som ansvarar för kontakt och uppföljning med barn och familjehem. Det finns också tydliga riktlinjer för detta, en del i vårt kvalitetssäkringssystem.

Vår politik och vår budget är så klart förutsättningarna för arbetet vilket är grundläggande. 

Men för att nyansera detta vill jag dock förtydliga att Värmdö fortfarande har en mycket dyr socialtjänst om man jämför med liknande kommuner trots att vi mellan 2019 och 2022 har gått från ett budgetunderskott på närmare -30 miljoner till nu preliminärt +6,7 miljoner. 

Här handlar det inte om pengar utan om brister och rutiner i hur arbetet följs upp och utförs.

Självklart kommer socialnämnden fortsätta följa detta och sätta in nya åtgärdsplaner där så behövs.

Marie Bladholm, M
Socialnämndens ordförande 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x