"Stoppa inte Ältas
kulturliv i källaren"

Debatt Uppdaterad 09:56 19 juni 2019

Kulturen blir osynliggjord och därmed mindre tillgänglig i de nya planerna för Älta centrum. Det menar insändarskribenterna.

Älta växer och centrum ska förnyas. Tidigt i processen fick vi Ältabor bidra med idéer som sedan låg till grund för detaljplaneprogrammet från 2015. Där finns ett kultur- och fritidskvarter i direkt anslutning till nya Älta torg, som är tänkt att bli lokalsamhällets mittpunkt. 
Att Älta redan har ett kulturhus är en stor tillgång då få saker skapar attraktivitet och berikar det offentliga rummet som kultur. 

I framtiden ser vi därför ett kulturhus med:
• En inbjudande entré mot torget. 
• Ändamålsenliga, ljusa och trivsamma lokaler.
• Delade samlingsytor med bibliotek och fritidsgård.

Nu har planarbetet rullat vidare och plötsligt har kulturen hamnat i källaren. Det betyder att Älta Kulturknut har flyttats från torget och istället ska inrymmas i källarplanet på ett hus med entré mot en sidogata. Det medför att kulturen blir helt osynliggjord och därmed mindre tillgänglig. Samtidigt går en enorm potential förlorad.

Ett torg med utsikt mot en kemtvätt eller tobaksbutik är helt enkelt inte lika mysigt som ett torg där kulturen tar plats med visuella intryck, toner och dofter. Risken är stor att det blir ännu ett tråkigt förortstorg, snarare än en levande mötesplats. Det är inte god stadsplanering. 

Även lokalernas storlek och utformning brister. Med tanke på att Ältas befolkning kommer att öka avsevärt är det anmärkningsvärt att kulturhuset inte är större. 
Ytornas disponering är dessutom ineffektiv och det saknas direkt dagsljus, vilket gör platsen mindre trivsam och medför allvarliga begränsningar för verksamheten. 
Därför bjöd vi den 9 maj in till en debattkväll där samtliga av de inbjudna politikerna gick med på att det behövs ett rejält omtag. 
Nu hoppas vi att deras ord följs upp i handling. För ärligt talat – bättre än så här måste vi kunna.  

Sten Grack
Föreningsrådet Älta
Martha Bengtsson
Kulturföreningens styrelse, Älta
Ola Karlsson
Ordförande för Älta PRO
Teresa Lindholm 
Ältabo och kulturvetare