”Som om barnen inte har en egen agenda”

Elever vid demonstrationen den 19 februari. FOTO: JENNY FREJING
Debatt Publicerad 12:18, 10 mars 2020

"Sluta be skolans anställda att trolla med knäna och ta det ekonomiska ansvar för barnens skola", skriver debattartikelförfattaren.

”Barn är barn och inte vuxnas verktyg att föra politik”. Så börjar de två högst ansvariga politikerna i utbildningsnämnden sin insändare i Nacka Värmdö Posten förra veckan. 

Som samhällskunskapslärare sedan 13 år tillbaka och tidigare talesperson för ett politiskt parti kan jag inte låta bli att uppröras över deras sätt att omyndigförklara elevernas opinionsbildning. 
Det är givetvis helt rätt av eleverna att demonstrera och uttrycka sina åsikter om sin vardag för att få politikerna i kommun-huset att förstå hur budgetplaner i utbildningsnämnder slår i skolverkligheten där barnen befinner sig. Faktum är att opinionsbildning är ett centralt innehåll som elever ska lära sig i skolans samhällskunskapsämne enligt läroplanen LGR11. 

Att bilda opinion handlar inte om göra sin röst hörd som politikerna i utbildningsnämnden kan tillåta eleverna göra, att bilda opinion handlar om att påverka och samla stöd för att få till förändringar i tankar, åsikter och ageranden. Demonstrationsrätten är till exempel en sådan viktig opinionsbildning. 
Att höra de två högsta ansvariga för grundskoleutbildningen i Värmdö uttrycka sig som om barnen inte har en egen agenda år 2020 då barnkonventionen har blivit svensk lag är beklämmande. Tillåt mig upplysa att artikel 12 i barnkonventionen säger att barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad och artikel 3 säger att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Kanske utbildningsnämnden ska fundera på hur man år efter år kan underfinansiera skolan genom att inte ta höjd för inflation och lärar-brist och fortfarande tro att man beaktar barnens bästa i de besluten. 

Sluta be skolans anställda att trolla med knäna och ta det ekonomiska ansvar för barnens skola som ni blivit ålagda av det allmänna. Ett tips kan vara att höja skatten. Barnens utbildning och framtid är ingen budgetregulator — det är den grund som vårt samhälle vilar på.  

Carl Emanuelsson
Lärare, Värmdöbo och medlem i FI