FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

S: "Vi behöver lokaler
för en levande hamn"

Debatt 11:58 | 22 februari 2019

Replik om besöksnäring och försäljningen av Tornhuset, från S i Värmdö.

Den moderatstyrda koalitionen i Värmdö kommun duckar i en replik på vår debattartikel i Nacka Värmdö Posten (7/2) om hur det ska gå för företagen i Tornhuset vid en försäljning.

Med kunskap om planbestämmelsen som medger att huset omvandlas till bostäder, har i alla fall vi ett antal reservationer. Vi tappar rådighet över husets innehåll. Vi behöver näringslivslokaler för en levande hamn. Bostäder finns i överskott i Porslinskvarteren intill. Tornhuset är en stabil intäktskälla.

Vi har aldrig sagt att vi aldrig kan tänka oss att sälja hamnfastigheter — när visionen är uppfylld eller vi har en partner som hjälper oss att förverkliga den. Den handen sträcker vi nu ut igen, precis i fjol när vi ville ha ett omtag på hamnens utveckling.

I övrigt väcker ert svar stor nyfikenhet. Ni säger att ”turistnäringen är en spelare som vi jobbat för i decennier”, men både näringen och turisterna undrar hur? Ni ”lyfter andra branscher” och vi undrar vilka och hur? Och vilka infrastruktursatsningar föredrar ni framför marknadsföring och hur stöttar ni året runt-verksamhet i skärgården?

Vi socialdemokrater har upprepade gånger lyft frågan om att ta fram en plan för hur företag i Värmdö inom olika branscher ska kunna växa, utvecklas och skapa fler jobb till våra invånare. Vi har lyft frågan om hur turismen ska kunna utvecklas. Vi är övertygade om att man kan hålla på med flera saker samtidigt, att utveckla olika branscher ska inte sättas mot varandra, det kan, och måste, göras parallellt.

Mikael Lindström, S 
Oppositionsråd
Karin Voltaire, S 
Ledamot i kommunstyrelsen