Debatt Publicerad 13:57, 27 juli 2020

• "Nackas äldreomsorg har under denna pandemi haft ett besparingskrav att hantera", skriver Khashayar Farmanbar, S, i en replik till Karin Tejlstedt, KD

Nyligen presenterades resultatet från en stor granskning av äldreomsorgen genomförd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Granskningen, som omfattar samtliga landets 1 700 äldreboenden, har visat att 40 kommuner varit extra utsatta. Där har 70 procent av dödsfallen som skett på äldreboenden inträffat, enligt IVO. Nacka är en av de 40 kommunerna.

Det är förfärligt och oroande. I synnerhet eftersom den information som åtminstone allmänheten och oppositionspartierna i Nacka fått ta del av har varit skral och av karaktären att läget i Nacka är ungefär som i andra kommuner. Nackas äldreomsorg har under denna pandemi också haft ett besparingskrav att hantera.

I en debattartikel går Karin Teljstedt, KD, till angrepp för att vi påpekar detta faktum. Det är därför på sin plats att klargöra ett par saker:

• Nackas kommunfullmäktige antog årets budget 18 november 2019. S förslog ökad finansiering för bemanning i äldreomsorgen. M, KD, C och L röstade emot.

• Kommunstyrelsen antog ett besparingspaket 13 januari 2020. S röstade istället för att inga besparingar skulle göras inom välfärden. Nackas M-ledda styre drev igenom nedskärningarna. NVP rapporterade om det vecka 3.

• När det stod klart att Nacka skulle få stora tillskott av regeringen för välfärden föreslog S att besparingarna skulle slopas. Initiativet behandlades av kommunstyrelsen 4 maj, mitt under pågående pandemi, då M, C, L och KD aktivt tog ställning för fortsatta nedskärningar.

Besparingar slår mot personalen. Givetvis ökar risken för smittspridning utan en stabil personalsituation, det ökar behovet av extrapersonal och medarbetare med deltid  tvingas ta parallella jobb på olika enheter eller hos olika anordnare inom hemtjänst eller äldreomsorg för att kunna klara sitt uppehälle. Hygienrutiner och skyddsutrustning kräver mer tid i schemat inte mindre.

Istället för låga löner, deltider och osäkra anställningar vill vi se fasta anställningar och heltid. Det skapar en rimlig levnadssituation för de som jobbar i välfärden och tar hand om våra äldre. Istället för att vara en lätt utbytbar komponent blir medarbetaren en viktig resurs värt att satsa på långsiktigt, med utbildningar och kompetensutveckling. Heltid skulle minska behovet att jobba på olika enheter och därmed minska risken för smittspridning.

Det är också därför S konsekvent har föreslagit att alla anordnare ska ha kollektivavtalsenliga villkor. Det är därför S år efter år kräver heltid som norm. Applåder och chokladlådor är bra, men i våra välfärdsverksamheter behövs rimliga löner, fasta anställningar och heltid.

Ett minimum är att omedelbart skrota nedskärningarna i Nackas äldreomsorg. 

Khashayar Farmanbar, S, kommunalråd i opposition