Debatt Publicerad 12:23, 15 januari 2021

• "Trafikminskningen bör främst ske i områden med god kollektivtrafik, som i Nacka stad", skriver Naturskyddsföreningen och Klimatgruppen i Nacka

Nej Moderaterna, att planera för 250 parkeringsplatser vid det centralt belägna Elverkshuset är faktiskt inte nödvändigt utan skrämmande dåligt. Vårt nuvarande sätt att leva och planera samhället kommer leda till en nästintill obeboelig planet med uppåt 3-4 graders uppvärmning om inte omställningen startar omedelbart. Det är heller ingen som propagerar för en framtid helt utan bil, men det finns en tydlig politisk skiljelinje mellan de som blickar bakåt och planerar utifrån 1900-talets bilstadsideal och de som blickar framåt, har krisinsikt och tar ansvar för kommande generationer genom att redan i dag fatta beslut som skapar ett hållbart samhälle för oss alla. 

Det finns heller inga rena och utsläppsfria bilar. Livscykelanalyser visar att en elbil ungefär halverar koldioxidutsläppen jämfört med en bensinbil vid laddning med en standard el-mix i Sverige. Trafikverket har därför konstaterat att det inte räcker med att enbart byta bränsle. Biltrafiken måste också minska. Trafikminskningen bör främst ske i områden med god kollektivtrafik, som i Nacka stad. Ett sätt att minska biltrafiken är att minska ytan för bilar, till exempel antalet parkeringsplatser.

Vi undrar därför varför det är så viktigt för er Moderater att ungefär vartannat hushåll i Elverkshuset måste äga en bil som står parkerad cirka 95 procent av tiden? Varför kan inte barnfamiljer använda bilpool eller annan bildelningstjänst för att skjutsa barnen till ridskolan, för storhandlingen eller resan till landet och varför kan inte en lastcykel användas för handling eller transport av barn när avstånden till service är så korta?

Er stadsplanering skapar ett moment-22 där till exempel idrottsytor förläggas längre bort eller så bygger ni i dåliga kollektivtrafiklägen, som Morningside marina. Därmed bygger ni in ett bilberoende som dessutom försämrar Nackabornas vardag genom att barnen själva inte kan ta sig till och från aktiviteter. Dessutom medför parkeringskrav vid nybyggnation stora kostnader och minskar bostadsbyggandet. Enligt en nyligen framtagen rapport av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen kan parkeringskraven öka byggkostnaderna för nyproduktion med 15 procent. Alla boende betalar för parkeringen, oavsett om de har bil eller inte, och parkeringsavgifter och boendeparkeringar är dessutom subventionerade. Rapporten konstaterar också att nyproduktionen av bostäder i Stockholms län kan öka med 20 procent med en halvering av parkeringstalet samt att en bilpool minskar behovet av parkeringsplatser med cirka 80 procent.

En minskning av parkeringstalen är ett steg på vägen mot ett klimatsmart samhälle. Forskning visar att minskning av parkeringsutbudet och högre parkeringsavgifter har den allra största effekten på minskning av biltrafiken. Andra studier visar att energianvändningen, och därmed koldioxidutsläppen, från byggprocessen kunnat minska med nästan 40 procent om man undviker att bygga parkeringsgarage.

Det finns med andra ord allt att vinna på att kraftigt sänka parkeringstalen. Med en kraftigt minskad biltrafik får också Nackaborna bättre hälsa genom mer vardagsmotion, minskat buller, minskade föroreningshalter och partiklar från däckslitage samt en levande stad med plats för människor istället för bilar och, inte minst, minskad klimatpåverkan och hopp om en ljusare framtid. 

Naturskyddsföreningen i Nacka
Hanna Nilsson och Ronny Fors

Klimatgruppen i Nacka
Hanna Kulin
Ulla Brunö
Maria Risholm Sundman
Jan Åman
Kerstin Bohman
Ingela Ekman
Martha Bengtsson


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x