FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Lena, Ellen

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
18 augusti 2019

Debatt

Skolstart i Nacka med
valfrihet och framtidstro

Debatt 17:31 | 04 september 2018

”Faktum är att börjar man i skolan i Nacka i dag så börjar man i någon av de bästa skolorna i hela Sverige”, skriver Tobias Nässen, M, ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.

Ett nytt läsår har börjat och över 13 000 elever packar skolväskan och går till någon av de 37 grundskolor som finns i Nacka. Många elever känner säkert lite pirr i magen de första skoldagarna, men det brukar gå över i takt med att man lär känna sina klasskompisar och förhoppningsvis växer
istället en känsla av framtidstro.

Faktum är att börjar man i skolan i Nacka i dag så börjar man i någon av de bästa skolorna i hela Sverige. Av de elever som gick ut grundskolan i juni var 95,1 procent behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet var 269 — i båda fallen en liten förbättring sedan förra året. I landet som helhet var 83 procent behöriga förra året och det genomsnittliga meritvärdet var 224.

Förutom hög kvalitet ingår också en hög grad av valfrihet. Alla elever som startar förskoleklass eller årskurs sju väljer skola och fler än nio av tio får sitt förstahandsval och cirja 98 procent något av sina två första val. I förskolan går omkring vartannat barn på en fristående förskola och i grundskolan är det cirka 75 procent som går i en kommunal skola. Och möjligheten att välja skola uppskattas av föräldrarna, i den undersökning som utbildningsnämnden gör efter skolvalet varje år svarar drygt nio av tio att det är viktigt att få välja skola.

Självklart dyker det upp kvalitetsproblem och svackor även i skolorna i Nacka, men då riktar vi in arbetet på att lösa dessa frågor och ser till att rektor och skolledningen har både ansvar, verktyg och befogenheter i sina händer.

Inget av detta har växt fram av sig självt utan det är resultatet av en medveten politik som har prioriterat utbildningsområdet och placerat resurserna direkt på respektive skola. Det är där rektor och huvudman har den bästa kunskapen om hur eleverna kan utvecklas maximalt.

Det är inte heller självklart att utvecklingen får fortsätta, nyligen var Vänsterpartiet tydliga med att man vill avskaffa det fria skolvalet. I vänsterns värld vet politiker vid sammanträdesborden bättre vilken skola elever ska gå i än familjerna själva vid köksborden.

Om några dagar är det val. Använd din röst för att stötta en fortsatt positiv utveckling på skolområdet i Nacka, och hindra en utveckling där bra förskolor och skolor riskerar att stängas bara för att de inte drivs i kommunal regi. 

Tobias Nässén, M kommunalråd och ordförande  i utbildningsnämnden