"Skolor ska rankas utifrån sin undervisning"

Deshira Flankör. FOTO: JENNY FREJING
Debatt Publicerad 12:02, 03 september 2021

• Deshira Flankör, M, svarar på kritiken mot valaffischens budskap

Hur borde Värmdös skolor utvärderas? På elevernas kunskapsinlärning eller vad facket tycker om kommunen som avtalspart?

I en insändare i NVP ifrågasätter Juhani Inkinen vårt sätt att lyfta Värmdös skolor. Skribenten hänvisar till Fackföreningens Lärarförbundets ranking och menar att vi inte ska utvärdera skolorna på det som han uttrycker är ”rådata”, vilket jag tolkar är betygen.

Sedan när prioriterades kunskapsmål, betyg och meritvärden ned till förmån för partsinlaga från en avtalspart? I så fall, vad har vi kunskapsmålen, betygen och meritvärdena till? Med all respekt för fackförbundens arbete för att företräda sina medlemmar, men faktum är att kunskapsmålen, meritvärdena och betygen inte är i fokus i deras ranking.

Alla har vi våra roller. Lärarförbundet är välkomna att ranka oss som arbetsgivare och vi har höga ambitioner även inom det området. Däremot är det fel att benämna en rankning för ”bästa skolkommun” samtidigt som skolans huvuduppdrag ställs åt sidan.

Lärarförbundet har genom sina kriterier fått nästan alla storstadskommuner att framstå som undermåliga och underfinansierade inom skolans område, medan mindre kommuner ut i landet och Norrlandskommuner rankas högt.

Det beror bland annat på att Lärarförbundet mäter kostnaden per invånare och jämför resultatet med en referenskostnad som ingår i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Små norrlandskommuner som kraftigt överstiger sin budget och har ekonomiska svårigheter rankas högt, medan storstadskommunerna som har välskötta ekonomier rankas bland de sämsta i landet.

Vilhelmina som enligt Lärarförbundet är den kommun som ”satsar” mest på skolan hade sådana svåra ekonomiska problem att de under 2020 behövde låna pengar till löner för sina anställda.

Ett annat märkligt kriterium som används i Lärarförbundets ranking är vad fackets egna lokalavdelningar anser om kommunen. Vi anser att Värmdös skolor ska rankas baserat på kunskapsinlärningen hos våra barn, inte vad facket anser om kommunen som avtalspart.

Alla som vill, kan själva gå in på www.kolada.se vilket är en databas som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns nyckeltal om hur Värmdö ligger till jämfört med resten av landets kommuner. Det är värden som kommer från skolorna och samanställning av elevernas betyg. I databasen kan vi se att meritvärdena för Värmdös skolor har ökat stadigt de senaste fyra åren och att vi nu ligger på plats 14 av landets 290 kommuner.

Det går även att utläsa att Värmdös skolor ligger bland de bästa i landet vad gäller andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen samt andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet.

Vår ambition är att fortsätta klättra inom samtliga områden, både där vi ligger riktigt högt och inom de värden som är något lägre. Vi uppmanar alla Värmdöbor att gå in och bilda sig en egen uppfattning.

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x