"Skolförslag försämrar för kvinnor och barn"

Se barnet och lyssna, uppmanar S-kvinnor i Värmdö. FOTO: MOSTPHOTOS
Debatt Publicerad 11:20, 18 oktober 2020

• "En kommunalt inarbetad välfärd, skola, vård och omsorg ska förstärkas, inte avfärdas", skriver S-kvinnor Värmdö

Förslaget om nedläggning av kommunala skol- och förskoleverksamheter skapar försämring i ett av de mest kvinnodominerade yrkena och strider mot barnkonventionen!

Det är uppenbart att i den moderatledda Värmdö kommun pågår en process i att bli en aktiebolagskommun och renodla Värmdö kommun AB. Syftet i att värdera varje människobarn i ”Är du lönsam lille vän”. En skrämmande tankevärld som borde få varje medborgare att stanna upp och reflektera.

Kommunal skolpersonal, förskolepersonal och föräldrar vittnar om att ö-skolor, Munkmoraskolan och förskolor inom Värmdö kommun ska stängas och barn omplaceras. Majoritetens syfte har verkat ”i slutna rum” och valt att påbörja en skolprocess med punktinsatser som inte någon medborgare haft en aning om. För att inte märkas alltför mycket för att sedan i snabb takt etablera en planerad nedläggning av ö-skolor, Munkmoraskolan och förskolor och ”stuva om barnen”.

En kommunalt inarbetad välfärd, skola, vård och omsorg ska förstärkas, inte avfärdas. Våra gemensamma tillgångar i skattekronor ska användas för att stärka barnens vilja och drivkraft till ett bra liv. Se barnet och lyssna!

Istället pågår moderatledda ”undercover” i slutna rum. En styrmodell som leder till oro och minskad trygghet.
S-kvinnor menar: att föra dialog med berörda föräldrar är en förutsättning för att upprätthålla en demokratisk process värd namnet. Varje förälder ska själva äga rätten att välja var deras barn ska få omsorg och utbildning. Varje förälder ska äga rätten i att välja sitt nära boende av barnomsorg, förskola och grundskola. Det sociala sammanhang där allt påverkas vid förändring stör trygga inarbetade rutiner. 

Som en feministisk socialdemokratisk förening anser vi det otroligt oroväckande att majoriteten inte lyssnat på sina medborgare och att man inte heller sett till att det gjorts några ordentliga konsekvensanalyser.

S-kvinnor Värmdö