Debatt Publicerad 11:22, 02 juli 2022

• "Vi hoppas framöver kunna samverka med andra kring alla de viktiga länkar som krävs för att skärgårdskedjan ska fungera", skriver Carl Kangas, S, i en replik om Skärgårdsstiftelsens omorganisation

I en debattartikel (NVP 28 juni 2022) försöker företrädare för Skärgårdspartiet klistra ansvaret för den förändrade fältorganisationen i Skärgårdsstiftelsen som vd nu genomför på bland annat undertecknad som oppositionsföreträdare. Syftet är väl att försöka vinna poäng. Men frågan är om det är lyckosamt med tanke på att flera av undertecknarna tidigare representerat de partier som på regional nivå skurit i anslagen till Skärgårdsstiftelsen.

Region Stockholm som har ett blågrönt styre (M, C, KD, L, MP) fattar besluten om anslag till Skärgårdsstiftelsen. I december 2019 när anslagen för den här mandatperioden skulle beslutas så tog det blågröna styret i tillväxt- och regionplanenämnden beslut om att minska stödet med en miljon kronor per år. Vi socialdemokrater hade redan då ett annat förslag och var emot att anslagen skulle minskas med en miljon årligen. När nedskärningsbesluten togs satt Anders Gullander i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen på liberalt mandat. Fredrik Zetterberg representerade Moderaterna i Värmdös kommunfullmäktige. Var fanns deras kritik då? 

Att minskade anslag påverkar verksamheten kan väl inte komma som en överraskning?
Den delegationsordning som finns i Skärgårdsstiftelsen och säger att vd beslutar över sin fältorganisation är inte heller den ny. Inte heller där har jag under Gullanders tid i styrelsen hört något ifrågasättande. 
Anslagen till Skärgårdsstiftelsen är en regional fråga. Om vi socialdemokrater får väljarnas förtroende i regionvalet kommer vi att se över den nuvarande modellen med konstant minskade anslag.

Jag väljer att, valfebern till trots, tolka Skärgårdspartiets artikel som ett utslag för engagemang för skärgården. Vi socialdemokrater är ett samarbetsinriktat parti och vi hoppas framöver kunna samverka med andra kring alla de viktiga länkar som krävs för att skärgårdskedjan ska fungera.

Carl Kangas, S
Kommunalråd i opposition


 
Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Testa NVP Plus - 1 månad för 1 krona

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x