Debatt Publicerad 11:03, 15 november 2021

• "Majoriteten lägger skulden på Kommunal", skriver Socialdemokraterna i Värmdös fackliga utskott

Pandemin har varit en stor prövning för äldreomsorgen. Det är framför allt arbetsmiljö och anställningsvillkor som har visat sig vara förödande för smittskyddsarbetet. Osäkra anställningar för personal som gör sitt yttersta för att få behålla sin inkomst är en stor brist. Förra året gav regeringen alla kommuner och regioner möjlighet till statsbidraget äldreomsorgslyftet.

Den 19 oktober fick vård och omsorgsnämnden en genomgång av tertialrapport 2. I handlingarna kan vi läsa att huvudsyftet med äldreomsorgslyftet är att fler outbildade ska kunna utbilda sig till undersköterskor inom äldreomsorgen. I rapporten skuldbelägger kommunen Kommunal för svårigheten att komma överens om hur statsbidraget ska användas. Kommunen vill erbjuda enskilda fast anställda utbildning genom statsbidraget. Syftet från början var att kommunerna skulle få en möjlighet att utbilda outbildade vikarier och erbjuda dem en fast anställning. Överenskommelsen har senare reviderats mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Kommunal och nu kan kommunerna även utbilda fast anställd personal.

Frågan ställdes på nämnden varför förvaltningen väljer att skicka tillbaka 10 miljoner kronor när dessa kan användas till att utbilda flera undersköterskor, svaret vi fick var ”Problemet med statsbidraget är att vi inte har en rambudget för att fastanställa”. Majoriteten väljer alltså att lägga skulden på fackförbundet Kommunal när budgeten de själva har lagt är för låg. 

Vi i fackliga utskottet anser att detta är skamligt och direkt oansvarigt. De äldres hälsa och kommunens anställda bör vara viktig och något man som arbetsgivare och huvudman bör värna om.  

Socialdemokraterna Värmdös fackliga utskott

Robert Belving
Jennie Öhman
Malin Nilsson
Anette Wikberger


 
Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Testa NVP Plus - 1 krona om dagen i 3 månader

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x