FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

M: Hos oss är dörren
alltid öppen för näringslivet

Debatt 13:55 | 30 oktober 2018

Den 1 oktober skrev Amanda Thunberg, ordförande för Företagarna i Nacka Värmdö, att företagarna varken backar eller ber om att få komma in, utan att de i stället förväntar sig ett passerkort till Nacka kommuns näringslivsfrågor. Vi Nackamoderater håller med.

En attraktiv och fungerande kommun bygger på ett fungerande näringsliv, där företagare och entreprenörer vågar satsa på sina drömmar. På vägen skapas oftast både arbetstillfällen och skatteintäkter. Utan deras satsningar, skapas varken välfärd eller tillväxt.

Men att driva företag är inte enkelt alla gånger. Många faktorer måste falla på plats för att satsningen ska vara framgångsrik. En av de faktorerna är framkomligheten. Vi moderater driver på för förbättrad framkomlighet i regionen och vi står fast vid vårt löfte om att bygga Öster-
leden. Det bästa sättet att få till en österled är att få till en moderatledd regering. En sådan kan väcka liv i frågan och starta förhandlingarna. Projektet i sig är för stort för att enbart finansieras av kommunala medel. Det behövs en statlig satsning för att det ska bli av.

En annan faktor för ett framgångsrikt företagande är fysiska förutsättningar. Butikslokaler, köpcentrum och kommunikationer till och från handelsplatser. Inte bara vill vi se till att butikslokaler byggs i centrala lägen. Vi vill även möjlig-
göra för ett lokalt näringsliv, så att behovet av arbetspendling minskar. I vår vision av Nacka ska allt fler människor kunna bo och arbeta inom kommunens gränser.
Vi moderater vill i större utsträckning höra näringslivets synpunkter och åsikter. Hos oss är dörren alltid öppen. Vi tror att en stark och bred arbetsmarknad är lösningen på att få ihop livspusslet.

Mats Gerdau, M
Kommunstyrelsens ordförande, Nacka
Cathrin Bergenstråhle, M
Ordförande för miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka