FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Axel, Axelina

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
16 juni 2019

Debatt

"Siffrorna kan visst
vara vilseledande"

Debatt 10:02 | 21 november 2018

"Skolverkets statistik visar att barngrupperna i förskolan har minskat. Vi är många inom förskolan som inte känner igen oss i den beskrivningen".

Den 15 oktober publicerade NVP vår insändare om missvisande siffror på olika håll i landet i mätningen av barngruppernas storlek i förskolan. Svar från Nacka kommun publicerades den 6 november.

Skolverkets statistik visar att barngrupperna i förskolan har minskat. Vi är många inom förskolan som inte känner igen oss i den beskrivningen.
Nacka kommun svarar att statistik skickas från kommunens egna register och därmed utesluts manipulation av siffror. Kommunernas register baseras emellertid på statistik som lämnas in från förskolorna. Media har uppmärksammat att siffrorna är vilseledande på flera håll i landet. Till exempel har tillfälliga mindre grupper redovisats som hela avdelningar. Vi vill lyfta detta och en önskan om att statistiken ska spegla verkligheten.

Förskollärare, barnskötare och förskolechefer sitter i samma båt och branschen är drabbad av högt stressrelaterat sjukskrivningstal. Detta kan i hög grad  kopplas till de stora grupperna: Nio av tio förskollärare arbetar i barngrupper som är större än Skolverkets riktmärken.
Inom #pressatläge och Förskoleupproret vill vi bidra till att skapa bättre förutsättningar för barn och pedagoger i förskolan. 

Varmt välkomna till ”Tillsammans för förskolan” i Boo Folkets hus 6 december klockan 18.30. Tillsammans med representanter för Kommunal Stockholm Sektion Öst och Förskoleupproret informerar vi om och diskuterar hur vi tillsammans kan arbeta för bättre villkor för vår fina förskola.

Sandra Enegård Hall
Leg. förskollärare
Anna Hjälmö
Leg. förskollärare