Debatt Publicerad 12:17, 14 maj 2022

• ”Vi har allvarliga farhågor om att dessa jätteprojekt varken kommer att hålla tid eller budget”, skriver SD i Nacka

Nacka kommun och region Stockholm har tagit beslut om avsiktsförklaring för två mycket stora offentligt finansierade byggprojekt i Nacka — trots att kommunen redan är nedtyngd av de problem och störningar som ett omfattande byggande har lett till.

Det ena projektet gäller bussterminalen vid det som ska bli Nacka centrum, och tillhörande överdäckning av Värmdöleden. Sverigedemokraterna Nacka har allvarliga farhågor om att dessa jätteprojekt varken kommer att hålla tid eller budget och tynga trafiken till och från kommunen på ett betydande sätt. Trots allt har det ändå före vår tid i Nackapolitiken beslutats om stora byggnationer av bostadsfastigheter, med mycket snål dimensionering av kollektivtrafiken, så det är svårt även för oss att se någon annan väg ut ur den situationen.

Det andra projektet gäller upprustning av Saltsjöbanan, som i sin ena del ger en ännu mycket större störning i det att en del nödvändiga och välbehövliga spårarbeten ska göras, med konsekvens att banan stängs hela år 2023. Det är mycket plågsamt men kan vara det som Saltsjöbanan behöver för att fylla sin roll som pulsåder för pendlare.
Den andra delen, som skulle stänga banan både år 2025 och år 2026, är fullständigt oacceptabel både för avstängningens skull och för den anförda anledningen: banan ska lyftas, vid Järla, så att vägtrafik kan gå under. 

Trafiken och pendlarna orkar inte med den störningen, och anledningen har inget stöd utanför kretsen av visionärer i trafikplaneringsfrågor. 
Det behövs ingen vägtrafik under banan, och vill man korsa banan med vägtrafik så kan man bygga en bro. Att ”... öppna upp stadsrummet ...” som man också skriver som motivering, är ett verklighetsfrämmande mål relativt vad pendlare och medborgare behöver: säkra, goda kommunikationer.

Esa Örmä, SD
Gruppledare


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x