SD: "Nacka — följ Sölvesborgs exempel"

Debatt Publicerad 10:02, 10 augusti 2020

• "Kommunens agerande under denna pandemi måste granskas", skriver SD

Trots tidiga varningar från såväl erkända forskare som från politiker i covid-19-drabbade länder, valde Sveriges regering att göra nära på ingenting i frågan. Skyddsutrustning saknades, och testning och smittspårning valdes aktivt bort, samtidigt som resenärer från smittade riskområden fick resa in i vårt land utan krav på vare sig karantän eller testning. 

Med regeringens misslyckande i åtanke, är det viktigare än någonsin att ansvariga politiker på lokal nivå agerar. Ett sådant exempel på agerande har vi i Sölvesborgs kommun, som tidigt valde att gå betydligt längre än de nationella rekommendationerna — och med gott resultat.
Redan 10 mars infördes besöksförbud på äldreboenden, vilket regeringen införde så sent som den 1 april. Bibliotek, fritidsgårdar och musikskolan stängdes ner för att snabbt förhindra spridningen av smittan. Man gick dessutom ihop med ett par andra kommuner för att göra en stor beställning av munskydd och annan skyddsutrustning direkt från Kina, snarare än att vänta på det tröga maskineriet i myndighetssverige. 

Sölvesborgs styrande politiker såg till att all personal som arbetar med äldre bär munskydd, och isolerade smittade i ett särskilt center — tack vare de i övrigt noggranna rutinerna behövde det bara användas för en patient som lyckligtvis också tillfrisknade.

Att Sölvesborg gick emot strömmen kanske inte förvånar, men man kan inte annat än undra varför inte fler har gjort på samma sätt för att skydda de äldre. 
Äldreomsorgen, exempelvis, är först och främst en kommunal angelägenhet och därför ligger det på kommunerna att agera proaktivt.
På senare tid finns tyvärr exempel på hemtjänstpersonal i Nacka som inte haft vare sig visir eller munskydd på sig när de besökt en brukare, trots att krav på detta finns i kommunens riktlinjer.
Sedan Inspektionen för vård och omsorg granskat landets samtliga äldreboenden visade det sig att Nacka är en av 40 kommuner som man menar är särskilt drabbade. Dessa kommuner står för nästan 70 procent av alla dödsfall.

68 av 88 Nackabor som enligt granskningen avlidit i covid-19 bodde antingen på ett särskilt boende eller hade hemtjänst. Det handlar om människor som behövde och förlitade sig på stöd och skydd från kommunen men som istället blev smittade av ett dödligt virus. Det är oacceptabelt. Kommunens agerande under denna pandemi måste granskas. 

 

Esa Örmä, SD

gruppledare

Markus Wiechel, SD

riksdagsledamot

Leonid Yurkovskiy, SD

regionfullmäktige