SD: "Glädjande med respons"

Debatt Publicerad 10:04, 01 september 2020

• "Vi har förståelse för att man som styrande politiker kan känna sig träffad av vårt förslag", skriver SD i ett svar till Mats Gerdau

Det är glädjande att vårt förslag om granskning av kommunens agerande under pandemin har fått respons. Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau, valde att, i en egen debattartikel, avfärda vårt förslag med hänvisning till kommunens pågående arbete. 

Sverigedemokraterna delar Mats Gerdaus mening när det kommer till vikten av detta arbete samt när det kommer till kritiken mot regeringens uppenbara handlingsförlamning.
Dock lämnar kommunstyrelsens antagna politikerinitiativ mer att önska, vilket föranleder vårt förslag om utökad granskning. 

Den kanske mest centrala delen för skyddet av riskgrupper i denna pandemi är själva omsorgsverksamheten, ett moment som inte innefattas av nuvarande granskningsarbete. Just detta har vi med tydlighet efterfrågat, inte minst eftersom det är äldreomsorgen som bär en betydande och överväldigande majoritet av alla coronadödsfall i kommunen. Att särskilt rikta in sig på detta är det minsta vi kan göra av respekt för våra medmänniskor, men också i syfte att finna de största bristerna.

Vi vill dessutom att granskningen genomförs av en oberoende, extern part, vilket vi förtydligade i vår motion inlämnad den 13 augusti. 
Det liggande politikerinitiativet förespråkar visserligen en opartisk extern granskning, men istället för att gälla den berörda omsorgen står det att den externa granskningen främst ska gälla krisledningen och organisationen. Det duger inte.

Vi har förståelse för att man som styrande politiker kan känna sig träffad av vårt förslag. Men för Sverigedemokraternas är det inte en fråga om prestige. Tvärtom välkomnar vi ett samarbete som leder till förbättringar av redan liggande förslag. Med den rådande samsyn som finns, finns även goda förutsättningar att prioritera Nackabornas välmående.

Esa Örmä, SD
Gruppledare