SD: "Alla ska vara med och spela"

Debatt Publicerad 12:26, 06 januari 2020

• ”Vi har motionerat om bidragsstopp för lagidrottsföreningar som selekterar bort barn under 15 år från tävling och träning”, skriver SD i Nacka i ett debattinlägg.

Idrottsrörelsen är en av de folkrörelser som byggde det moderna Sverige, och en av många orsaker för oss svenskar att vara stolta över Sverige. Idrottsrörelsen har förändrats över tiden. Det är förstås nödvändigt, för den som inte förändras i takt med sin omvärld kommer snart att ha gjort sig själv onödig.
En förändring är dock entydigt negativ: det överdrivna konkurrenstänkandet. Allra tydligast syns detta i laguttagningar bland barn i yngre åldrar, där media på senaste tiden har gett flera olustiga exempel från lagsportföreningar, inte minst i Nacka. I Sverigedemokraterna vet vi också att detta problem, under namnet selektering, är ännu mera utbrett än vad som framgår av medierapportering.

Att alla ska få vara med, och bidra efter förmåga, har alltid varit en av de principer som har gjort att idrottsrörelsen har stort förtroende hos den svenska allmänheten. Alla kan inte få vara med exakt lika mycket, och den som är bättre får vara med mer, men att yngre barn ska avvisas från idrottsutövande kan aldrig vara acceptabelt. På sikt förlorar idrottsrörelsen en del av sin legitimitet om detta får fortsätta.

Med barnkonventionen i sinnet, som är lag från årsskiftet, har Sverigedemokraterna Nacka motionerat i Nacka kommunfullmäktige om bidragsstopp för lagidrottsföreningar som selekterar bort barn under 15 år från tävling och träning. Barnperspektivet i konventionen bör vara vägledande. Initiativet är avsett som hjälp både till barn som vill utöva idrott, och till en idrottsrörelse som på en del sätt är på fel väg.

SD i Nacka