FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

Muralmålningen i Järla — en del av Nackas projekt ”Konsten att skapa stad” — förhöjer en tidigare tråkig betongvägg, skriver Hans Peters, C.

"Samverkan med näringsliv ger mer kultur"

Debatt 14:53 | 09 oktober 2018

Hans Peters, C, ordförande i Nackas kulturnämnd svarar på V:s debattinlägg.

I debattartikeln med rubriken ”Konsten att skövla och manipulera” i NVP den 25 september ondgör sig Fredrik Holmqvist, V, över Alliansens kulturpolitik. 

Alliansen vill se en samverkan mellan kommunen och byggföretag och markägare när det gäller att få fram mer konst och kulturella upplevelser i stadsrummet och i övrigt. Genom sådan samverkan får vi mer kultur. Det tycker inte Vänsterpartiet om. Man vill inte att ”marknaden” hjälper till att skapa ett bra samhälle och en bra stad i Nacka. Vänsterpartiet tycker att marknaden är ond. Det är bara skattebetalarnas pengar som skapar bra kultur, verkar V resonera. Och det är bland annat den saken jag menar är ett utslag av socialistiskt tänkande. Vi i Alliansen och Centerpartiet ser möjligheterna med gemensam finansiering. Det är klokt av byggare och fastighetsägare att vilja delta i samhällsbygget och medverka konstruktivt. Både Nackas nuvarande och blivande invånare tjänar på detta. 

När det gäller graffiti har Alliansen sagt nej till det. Däremot är vi för fina muralmålningar, som exempelvis den vid Järla som är gjord av erkända konstnärer från Brasilien. Den förhöjer och gör en i dag tråkig betongvägg mycket trevligare än tidigare. Den kommer att finnas där ett par år innan bygget av tunnelbanans uppgång startar. Efter det kommer ny offentlig konst att tillkomma på platsen och även nere i t-banan.
När det gäller naturområdet Ryssbergen så har Centerpartiet fått igenom att cirka 75 procent av skogen ska göras till naturreservat. Det är en framgång och en konsekvens av vår ambition att skydda värdefull natur med många gamla träd. V har inte kunnat påverka detta alls. På senaste kulturnämndsmötet så yttrade sig Alliansen kritiskt till de föreslagna husens omfattning och höjd. Vi menar att detaljplanen måste omarbetas. Det har alliansen i kommunstyrelsen också framfört. 

Vi vill ha mer kultur och konst och fortsätter därför gärna samverkan med näringslivet!

Hans Peters, C
Ordförande i kulturnämnden