Debatt Publicerad 14:22, 08 september 2021

• Att rusta upp gamla vagnar kan verka billigare här och nu, men sett till hela livslängden kan det bli avsevärt dyrare, skriver Khashayar Farmanbar, S, i en debattartikel

Saltsjöbanans vagnar från 70-talet möter inte dagens behov och nu när hösten är på intåg och allt fler ska ta sig fram och tillbaka till jobbet ställer det återigen krav på kollektivtrafiken. 

Region Stockholm vill upprusta gamla vagnar som tjänat ut sin tekniska livslängd inom tunnelbanan och det är ju ingen hemlighet att dessa vagnar redan nu är gamla. Att hitta reservdelar och få extern service på dessa vagnar blir allt svårare ju äldre de blir. Detta bidrar till risken att Nackaborna återigen blir drabbade då Saltsjöbanan får sämre kapacitet med kortare tåg, förseningar och inställda avgångar på grund av brister och vagnar som tas ur trafik. Det är inte okej. 

De senaste åren har det skett en stor upprustning av Saltsjöbanan med upprustade perronger, tillgänglighetsanpassningar, bullerskydd, säkerhetssystem för automatiskt tågstopp, nya el- och teleanläggningar, upprustat signalsystem, renovering av broar och tunnlar, nya kontaktledningar och stolpar, upprustning av depån med mera men vagnarna är kvar. 

Saltsjöbanans upprustning behöver säkerställas utifrån ett livscykelperspektiv. Att rusta upp gamla vagnar kan verka billigare här och nu, men sett till hela livslängden kan det bli avsevärt dyrare. 

Därför har jag krävt att Region Stockholm ska göra en total livscykelanalys av hela kostnaden för Saltsjöbanans upprustning innan de låser sig vid idén om att använda uttjänta vagnar.

Khashayar Farmanbar, S 
Oppositionsråd Nacka 


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x