Debatt Publicerad 11:09, 10 januari 2022

• Vänsterpartiet i Värmdö föreslår nya bussfält

Om växthus­gaserna och ­trängseln på våra vägar ska ­minska krävs mer attraktiv kollektiv­trafik och fler ­lokala arbetsplatser. För att göra busstrafiken mer attraktiv än bil­arna krävs fler ­infartsparkeringar vid bussgatorna, avgift på centrala infartsparkeringar, tätare turer, nolltaxa och goda bytes­möjligheter.
Kommunen förhandlar med Trafikverket och regionens trafikförvaltning om våra vägar. Mycket som man är överens om kan ge säkrare och smidigare trafik. Men Vänsterpartiet saknar lösningar för bussåkare som i dag behöver flera byten för att ta sig mellan olika kommundelar. Resorna blir krångliga och tar onödigt lång tid.

Vi föreslog för tio år sedan ett resecentrum ovanpå Ingarökrysset. Det skulle bli bekvämt att ta sig mellan kommundelarna genom enkla ­bussbyten.
I förhandlingarna för de kommande fem åren har det blivit: ”Utredning mindre fysiska åtgärder i trafikplats Gustavsberg”. Stor besvikelse!
En på flera sätt bra idé för design av det framtida Ingarökrysset planeras om sex till nitton år?! Tyvärr har idén en helt otillfredsställande lösning när det gäller omstigning mellan busslinjerna.

Vi föreslår (se skiss):
1. Bussfält dras åt sidan som vid Nacka trafikplats på var sida om motor­vägen. Där kan bussar från och till de norra och östra kommundelarna stanna.
2. Busshållplatser läggs på av- och påfartsramperna mot Stockholm. Där kan bussar från och till Gustavsberg och Ingarö stanna.
3. Gång- och cykelbro dras över motorvägen och hållplatserna.
4. Trappor och hissar placeras mellan motorvägsplanet, busshållplatserna på ramperna och gång och cykelbron.
5. Åtgärderna vidtas snarast.

Med tiden skulle gång- och cykelbron kunna byggas ut med vänthall, toaletter, kiosk med mera.

Bertil Krakenberger, V Värmdö


 
Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Testa NVP Plus - 60 kronor för 60 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x