Debatt Publicerad 09:59, 07 september 2022

• MP presenterar sina lösningar i en debattartikel

Värmdö har speciella förutsättningar. Vi har en stor utpendling till andra kommuner. Vi har en stor sommar- och helgbefolkning. Vi har några få stora vägar som alla ska bli en och passera Skurubron. Vi har många öar utan landförbindelse. Vi äger inte kollektivtrafiken eller våra största vägar. Detta leder bland annat till fullsatta bussar under rusningstrafik, bristfällig kollektivtrafik i de yttre delarna av kommunen och bilköer vid flaskhalsar under vissa tider på dygnet. 

För att underlätta för de som behöver åka bil så vill vi öka framkomligheten. Minskar biltrafiken i Värmdö med cirka 10 procent så kommer många köer att försvinna. 

Genom att göra det attraktivare att resa med kollektivtrafik och cykel samt att minska behovet av vissa resor så kan vi åstadkomma det. Då minskar biltrafiken, köerna försvinner och framkomligheten förbättras.

Kollektivtrafiken blir attraktivare genom att vi bygger fler trygga infartsparkeringar för bil och cykel. Dessa ska lokaliseras rätt. Exempelvis i närheten av skolor, förskolor och service men framför allt vid platser med bra kollektivtrafikutbud.

Genom en bra och nära dialog med regionen och SL kommer vi verka för att kollektivtrafiken ska bli bättre och inte sämre på på vårt fastland och till våra öar. Pendelbåtar från Ålstäket, Stenslätten och Norra Lagnö in till stan kommer att bli verklighet under kommande mandatperiod.

Att cykla vill vi göra attraktivare genom att bygga sammanhängande nät av säkra cykelvägar till exempelvis våra olika kommuncentrum, skolor, förskolor, idrottsplatser, arbetsplatsområden och infartsparkeringar för kollektivtrafik. 

Genom ett bra samarbete med Trafikverket så kommer vi få säkra och trygga cykelvägar på Grisslingerakan och andra statliga vägar.

Vi vill även säkerställa den digitala infrastrukturen som behövs för att jobba hemifrån, på fastlandet och på våra öar. Åker du bil till jobbet och jobbar hemma en dag så har du minskat ditt bilpendlande med 20 procent. 

Nya bostäder ska byggas kollektivtrafiknära och flerfamiljsbostäder ska innehålla bilpooler, cykelpooler, laddplatser och säkra cykelparkeringar.

Vi kommer satsa på att öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Får vi fler arbetstillfällen inom kommunen så minskar utpendlingen. 

Vi vill att Värmdö ska bli Sveriges centrum för utvecklingen av ett hållbart båtliv. Genom att stimulera innovation och utveckling i samverkan med forskning och näringsliv så tror vi att nya företag etablerar sig på Värmdö och att de som redan finns här expanderar. 

Jesper Johansson, MP
Ledamot i kommunstyrelsens planutskott och kandidat till kommunfullmäktige

Kristina Paltén, MP
Språkrör för MP i Värmdö


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x