FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

NL: "Så kan vi bli en av landets
bästa klimatkommuner"

Debatt 10:02 | 27 februari 2019

Nackalistan listar i debattinlägget vad de tycker kommunen bör göra för klimatet.

I Nacka sker just nu en enorm exploatering, centrala Nacka förvandlas till Nacka stad och får en mycket tätare, stadslik bebyggelse. Nackalistan kämpar hårt för att få utbyggnaden att ske i sådan takt och på sådant sätt att naturen, miljön, infrastrukturen, idrotts- och kulturplatser samt invånarna hinner med.

Nacka har nu en gyllene möjlighet att ta på ledartröjan vad det gäller klimatsmart stadsutveckling och visa hur kommunen kan växa men med klimat- och miljö i fokus. För att detta ska ske så måste den styrande alliansen agera mycket mer proaktivt än de gör i dag. 

Vi vill att kommunen:
• Skyddar de grön- och vattenområden som finns i Nacka idag. Om dessa områden skyddas kommer de att ge både bättre miljö och ökad trivsel än om de byggs bort.
• Tar en aktiv roll för att få till fler hus byggda i trä. Trä är ett mycket bättre material att använda för klimatet än cement och betong som ger väldigt stora utsläpp vid produktionen. Vi vill se att en majoritet av flerbostadshusen byggs i trä.
• Prioriterar och planerar för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik vid nybebyggelse. Att placera förskolor, skolor, idrottsplatser och andra serviceinrättningar i närområdet ger också fler möjligheten att ta sig dit utan bil, vilket både främjar miljön samt underlättar framkomligheten på vägarna.
• Ser till att det planeras för en större andel arbetsplatser i kommunen så att fler Nackabor kan arbeta nära hemmet.
• Ställer höga krav på att de som bygger gör det på ett klimatsmart sätt i alla delar av produktionen.
• Ser till att de hus som byggs ska ha målet att vara klimatneutrala i drift och uppvärmning.

För oss finns det ingen tvekan om att klimatförändringarna är vår tids största utmaning och det kommer att krävas modiga politiker som vågar ta tuffa beslut. Vi kommer att fortsätta kämpa för att Nacka ska leda utvecklingen och visa hur man som kommun kan växa på ett för klimatet och invånarna hållbart sätt.

Mikael Carlsson
Nackalistan