Debatt Publicerad 14:33, 03 februari 2020

• "Det finns ingen fråga inom vård- och omsorgsnämnden som har upptagit, och upptar, så mycket tid som Gustavsgården", skriver Anna Lipinska, KD.

I ett desperat försök att beskylla mig för brist av ansvar för Gustavsgården kommer Socialdemokraterna i vård- och omsorgsnämnden med felaktiga påståenden i en debattartikel i Nacka Värmdö Posten från 23 december 2019.

Socialdemokraterna vill ge sken av att jag och kommunledningen blundar för Gustavsgårdens utmaningar. Det finns ingen fråga inom vård- och omsorgsnämnden som har upptagit, och upptar, så mycket tid som Gustavsgården. Jag kan försäkra Henrik Paulsen och hans s-märkta kollegor i nämnden att jag är fast besluten att problematiken som har omgett Gustavsgården sedan flera år tillbaka ska få ett slut under den här mandatperioden. Jag kommer att lyfta på varje sten för att få ordning på Gustavsgården och har inga ideologiska skygglappar som hindrar mig. Arbetet med handlingsplanen pågår och jag konstaterar att 12 av 14 punkter är grönmarkerade.

När majoriteten begärde återremiss av förvaltningens förslag till handlingsplan — för att vi tar ansvar — tyckte Socialdemokraterna att det var ett onödigt fördröjande av arbetet. De skriver i en protokollsanteckning att de ser den ”framtagna handlingsplanen som mycket seriös, tillräcklig och genomförbar”. Notera att samma Henrik som nu skriver debattartiklar och säger att det är ”ord utan innehåll” var beredd på att godkänna en betydligt tunnare handlingsplan än den vi har gått till handling på.
Likt ett trotsigt tonårsbarn upprepar S, så fort de får chansen, att majoriteten inte vill samarbeta med dem. För att vi ska samarbeta finns det åtminstone minst två förutsättningar som måste vara vid handen. 1. Samarbetspartnern ska ha något konstruktivt att bidra med. 2. Vi måste kunna lita på samarbetspartnern.

Jag uppmanar väljarna att syna S bluff. De sitter inte på svaren. Det är lätt att sitta i opposition och vara de goda gåvornas givare, ge allt till alla. Budgetkommunfullmäktige i höstas visade att S kanske tagit lite för lätt på uppgiften, deras förslag till budget för Värmdö kommun gick inte ihop.
Det där med att plus och minus ska gå ihop är kanske inte så viktigt för Socialdemokraterna men där skiljer sig de isåfall från oss i majoriteten. Vi tar ansvar.

Anna Lipinska, KD
ordförande vård- och omsorgsnämnden, Värmdö