Debatt Publicerad 11:05, 27 februari 2021

• "Varje vaccindos ska användas, men det måste ske efter behov, inte efter vem som råkar befinna sig i korridoren utanför", skriver S i Nacka

Nacka. Vaccination mot covid-19 har nu pågått i åtta veckor. Det finns en vilja och ett stort engagemang i vården att genomföra vaccineringen. Vaccinationen måste genomföras snabbt och jämlikt, utifrån den prioriteringsordning som fastställts av Folkhälsomyndigheten. Behov måste alltid gå först, det får varken finnas gräddfiler eller kryphål för personer att smita före i kön. Socialdemokraterna vill snarast se reservlistor som tydligt pekar ut vem som ska få överblivna vaccin. 

Härom veckan uppdagades att en chef och medarbetare inom äldreomsorgen i Nacka kommun vaccinerat sig före sin plats i kön. Förklaringen anses vara att det rörde sig om överblivna doser som annars hade behövt kasseras. 
Fallet i Nacka kommun är tyvärr inte ensamt. Under de senaste veckorna har flera fall uppdagats av personer inom vård- och kommunverksamheter samt privata vårdbolag som gått före i kön till vaccineringen. Det har handlat om verksamhetschefer, personer i ledningsgrupper, deras anhöriga och även medlemmar i en lokal bostadsrättsförening i Saltsjöbaden som vaccinerats.
Det provocerar när dessa grupper vaccineras före prioriterade äldre i riskgrupp. Varje fall undergräver förtroendet för vaccineringen, och riskerar på sikt att skada tilliten till välfärden i stort. 

Det kan inte vara upp till varje enskild vårdgivare att göra en egen bedömning. När det saknas kontroll öppnas det upp för godtycke. Då blir det så här, att en bostadsrättsförening vaccineras medan äldre i riskgrupp fortfarande väntar på sin spruta. Varje vaccindos ska användas, men det måste ske efter behov, inte efter vem som råkar befinna sig i korridoren utanför. 

Region Stockholm hade behövt en reservlista för vaccin igår. När en sådan saknas tränger sig folk före i kön istället för att vaccinet går till de som är mest behövande. En släkting eller en mellanchef får vaccin eftersom det inte finns någon plan för hur överblivna doser ska hanteras. 
Detta måste förändras. Tydliga riktlinjer och regelverk behöver komma på plats omedelbart för att täppa igen kryphålen. Det kan till exempel röra sig om väntelistor för riskgrupper eller ett särskilt nummer till SOS Alarm som når blåljuspersonal liknande det på Norrtälje sjukhus. 

Talla Alkurdi, S
Oppositionsregionråd 
Khashayar Farmanbar, S
Oppositionskommunalråd 


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x