Debatt Publicerad 11:12, 14 februari 2021

• "Att kommuner använder de statliga bidragen till att sänka skatten är oansvarigt", skriver finansminister Magdalena Andersson, S, och Khashayar Farmanbar, S, oppositionsråd i Nacka

I Nacka kommun väljer de borgerliga partierna att lägga det ökade statsbidraget för coronapandemin på skattesänkning istället för välfärd. Det är fel väg att gå. Genom investeringar i Nackas välfärdssektor kan fler arbeta. Ökade arbetade timmar förbättrar kvaliteten i välfärden och fler får möjlighet att spendera mer. Det hjälper Nackas tillväxt på riktigt.

Pandemin har kopplat ett starkt grepp om sjukvård, skola och omsorg, men även världens ekonomier. För att ta oss ur denna svåra situation och samtidigt få igång och stärka Sveriges ekonomi krävs välavvägda beslut. Regeringen genomför många och viktiga åtgärder. En av de centrala är att stärka kommunernas och regionernas ekonomi för att förhindra uppsägningar och stärka de offentliga verksamheter som prövats hårt under pandemin. Förutom att stärka verksamheterna stärker det de som annars riskerar förlora stora delar av sin inkomst och gör att dessa kan fortsätta konsumera och hålla uppe efterfrågan i ekonomin.

Finanspolitiska rådet redogör i sin rapport för 2020 effekterna på kort sikt kring ett antal olika åtgärder som det offentliga kan göra för att öka tillväxten och återstarta ekonomin. I rapporten lyfts att offentlig konsumtion och offentliga investeringar är betydligt effektivare stimulansåtgärder för såväl BNP som sysselsättning än skattesänkningar i lågkonjunktur. Till detta ska tilläggas att konjunkturinstitutet tidigare noterat att de uppskattade effekterna av offentlig konsumtion sannolikt är underskattade för personalintensiva verksamheter såsom äldreomsorg, skola och sjukvård.

Redan i sin rapport 2009 förde finanspolitiska rådet fram ökat stöd till kommunerna, för att snabbt få ut pengar till verksamheter och stärka efterfrågan i ekonomin, som önskvärd åtgärd. Något som den dåvarande moderatledda regeringen valde att bortse ifrån. Dessutom menade man då att ytterligare stimulanser skulle riktas mot låginkomsttagare med hög konsumtionsbenägenhet för att stärka ekonomin, något som uppnås av exempelvis den stärkta A-kassa som regeringen gått fram med. Den som jobbar inom välfärden, får tryggare anställning och bättre lön är mer benägen att spendera de pengarna till att köpa exempelvis vinterskor till sina barn. Dessutom stärker det kvaliteten i skolor och äldreomsorg.

Runt om i Sverige finns det nu moderatstyrda kommuner, såsom vår hemkommun Nacka, som väljer att använda hela det ökade statsbidraget för att sänka kommunalskatterna. Detta gör man alltså trots stora verksamhetsbehov och ett stort behov av att rikta in åtgärder för att uppnå maximal effekt på tillväxten och ekonomins återhämtning. Från lokala moderater framhålls det som en satsning för att skapa jobb, det är tydligt att ideologiska skygglappar gör att de återigen missar målet.

Det offentliga har ett stort ansvar för att stärka ekonomin och regeringens satsningar är viktiga för att ta oss ur lågkonjunkturen. Att kommuner sedan använder de statliga bidragen till att sänka skatten är oansvarigt. Det riskerar att drabba kvaliteten i den hårt prövade skolan och äldreomsorgen i kommuner som Nacka. Dessutom sätter det krokben för den ekonomiska återhämtningen. Vi behöver istället satsa på de äldre och barnen och en återstart för Sverige!

Magdalena Andersson, S 
Finansminister och Nackabo
Khashayar Farmanbar, S 
Kommunalråd i opposition Nacka


 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x