FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Torsdag
18 juli 2019

Debatt

S: "Så skapar vi
plats för barnens fritid"

Debatt 12:52 | 13 februari 2019

"Alliansens nuvarande politik med dyra bostäder och få idrottsytor slår hårt mot barnfamiljerna", skriver S i Nacka i sitt svar på en insändare om barns fritid.

I en insändare i NVP den 7 januari 2019 frågar sig en barnfamilj hur vi politiker tänker skapa utrymme för fritidsaktiviteter samtidigt som vi blir allt fler i Nacka. 
Det är en mycket viktig och aktuell fråga som vi socialdemokrater jobbar aktivt med varje dag. 

Precis som insändarskribenten tar upp ställer det krav på familjerna när barnen ska idrotta i dag. Det är svårt att få vardagspusslet att gå ihop när barnen ska till olika idrottsplatser olika tider. Alliansens nuvarande politik med dyra bostäder och få idrottsytor slår hårt mot barnfamiljerna. Den politiken kommer att ytterligare minska idrottsmöjligheterna.

Vi socialdemokrater är beredda att avstå en del planerade bostäder för till förmån för idrotts- och kulturytor. Samtidigt som vi vill kraftigt öka investeringarna för idrotts- och kulturutrymmen. Det ger bättre förutsättningar för ökad livskvalitet. Jämlik tillgång till fritids- och idrottsaktiviteter ska inte bygga på att barnen behöver skjuts av sina föräldrar. 

För att kunna täcka Nackabornas behov av idrottsytor vill vi bland annat göra satsningar som ridanläggning i Älta, elva-spelarplaner på Sickla IP och i Jarlaberg, vidareutveckling av Myrsjöområdet för idrott, simhall i Fisksätra och utveckling av Näckenområdet. När det inte finns någon mark kvar för att för idrotten återstår att skapa mark. Därför har vi lanserat visionen att förlänga överdäckningen av väg 222 vid Nacka IP och utveckla området till ett stort och sammanhängande idrotts- och kulturcampus. Det skulle ge plats för tre elvaspelarplaner och två sjuspelarplaner, yta för friidrott och simhall med 50-metersbassäng, två ishallar och en stor bollhall.

Politik handlar om att göra skillnad i vardagen, till det bättre. Det är därför vi vill ändra inriktningen för Nackas stadsbygge. 
Istället för Alliansens fokus på dyra bostäder vill vi utveckla en kommun för alla med god tillgång till kultur och idrott.

Khashayar Farmanbar, S
Kommunalråd i opposition
Ella Tegsten, S
Andre vice ordf i fritidsnämnden