Debatt Publicerad 12:13, 03 januari 2023

• ”Regionen har ett särskilt ansvar att tillgodose våra invånare med en välfungerande färdtjänst”, skriver S i regionen

Nu börjar en ny resa för region Stockholms färdtjänst. Den särskilda kollektivtrafiken, färdtjänsten, är en viktig rättighet som utgår från att säkerställa jämlika möjligheter till deltagande i samhället och att tillgodose alla invånares behov av att röra sig fritt. Tyvärr kan vi konstatera att täckningen för färdtjänsten varit bristande. Särskilt har detta drabbat länets yttre delar. Därför presenterar vi nu tre förslag som kommer stärka färdtjänsten i hela länet. 

Att den som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta aktivt i samhällsliv, fritidsaktiviteter och sociala tillställningar är en självklarhet för oss i Mittenkoalitionen. Därför har frågan om färdtjänsten varit viktig i för oss i Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet under framtagandet av vår gemensamma politiska plattform. I vår första budget presenterar vi nu tre förslag som kommer att stärka färdtjänsten i hela länet.

Taket för antalet fritidsresor skall höjas till 250 resor per år. 
Det bidrar till en större frihet och rörlighet runt om i länet. Vare sig det är en konsert, en resa till en av våra nationalparker, ett besök hos en vän eller ett föreningsmöte så ska färdtjänsten finnas där för att underlätta ett socialt och aktivt liv för länets invånare. Mittenkoalitionen är även överens om att utreda att helt ta bort taket. Färdtjänsten måste ge möjlighet till ett så fritt och aktivt liv som möjligt och bristen på resor ska inte vara ett hinder.

Regionen ska också aktivt följa upp kostnaden och kvaliteten på färdtjänstverksamheten.
Det handlar om rätten att möta kompetenta förare, tidspassning och förstås att säkerställa tryggheten inom färdtjänsten i stort. Våra resenärer ska känna sig trygga med en god punktlighet och en god service som underlättar resan från dörr till destination. 

Säkra bättre täckning av färdtjänst i länets yttre delar.
Ett auktorisationsförfarande för färdtjänstleverantörerna ska utredas. Dagens upphandlingsmodell innebär att endast större åkerier kan konkurrera om upphandlingen. Dessa åkerier har sin bas i främst Stockholms stad eller de inre delarna av länet, vilket ger en god täckning i staden och i dess direkta närhet. För kranskommuner i länets yttre delar har avtalet dock resulterat i mycket dålig täckning. 

Det duger förstås inte om vi ska kunna erbjuda våra medborgare en god service. Vi utreder i stället en modell som ger lokala, mindre bolag möjlighet att konkurrera om körningar. Vi vill skapa en bättre tillgänglighet och kortare utkörningstider för färdtjänsten i bland annat Värmdö. Från och med nästa upphandlingsperiod 2026 och framåt förväntar vi oss att detta system kan rullas ut.

I Stockholms län ska alla ha rätt till att leva ett gott liv. Regionen har ett särskilt ansvar att tillgodose våra invånare med en välfungerande färdtjänst och det ska vi utveckla. 
Det är hög tid för färdtjänsten att ta en ny väg, mot bättre tillgänglighet och tryggare resor för Stockholms läns invånare.

Jens Sjöström, S
Investeringsregionråd 
Stefan Johansson, S
Regionfullmäktigeledamot och tillträdande ordförande för färdtjänstberedningen


 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x