FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Lena, Ellen

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
18 augusti 2019

Debatt

S: Rösta för idrotten i Nacka

Debatt 12:51 | 07 september 2018

Däcka över 300 meter av 222:an vid Nacka IP för att ge mer plats åt idrotten, det föreslår S i en debattartikel. Sammanlagt föreslår S en utökad satsning på idrotten med en miljard fram till 2030.

Köerna till idrottsaktiviteter blir allt längre samtidigt som Nacka växer. Idrott skapar social gemenskap, en trygg tillvaro med vuxna förebilder och en värdegrund att stå på. Den ökar välmåendet och ger livskvalitet. Idrottsutrymmen måste finnas i närheten där folk bor. Det är varken rättvist eller hållbart att barn och unga ska vara beroende av att få skjuts för att kunna delta.

Fler flyttar till Nacka och våra skatteintäkter ökar. Vi vill skapa god livskvalitet för Nackaborna. Därför vill vi öka investeringarna i idrotten från två till tre miljarder fram till 2030. Sett över avskrivningstiden på 60 år innebär det ca femton miljoner kronor per år, vilket är väl hanterbart och en god investering för en levande kommun.
Utöver våra kommunala investeringar i idrotten ger den S-ledda regeringen kommunerna resurser för att utveckla idrottsverksamheten. Samtidigt aviserar Socialdemokraterna under nästa mandatperiod fortsatt stora välfärdssatsningar i förskola och skola, för äldre och för idrott och kultur.

Vi presenterar IDROTTSLYFTET, vår vision för att fullt ut möta nuvarande och kommande behov av idrottsutrymmen i kommunen. Det blir en historisk satsning.
Vi har under många år jobbat för att öka tillgången till idrotts- och kulturutrymmen. Vår vision innefattar många satsningar som en ridhall i Älta, 11-spelarplaner på Sickla IP och i Jarlaberg, vidareutveckling av Myrsjöområdet för idrott, simhall i Fisksätra, utveckling av Näckenområdet och mycket mer. Vi vill utveckla Nacka IP till ett stort och sammanhängande idrotts- och kulturcampus. För att det ska bli möjligt vill vi däcka över 300 meter av väg 222 vid Nacka IP för att ge plats till tre 11-spelarplaner. Det skulle frigöra yta för en simhall med 50-metersbassäng, två ishallar, en stor bollhall för olika sporter, två 7-spelarplaner som också medger friidrott, samt en kulturpark med experimentell scen för modern och klassisk konst och kultur. När det nu inte finns någon mark kvar för att kunna tillhandahålla tillräckligt med idrottsutrymmen återstår att skapa mark som blir en viktig tillgång och även kan minska bullret från motorvägen.

Den 9:e september avgörs inriktningen för Nacka. Rösta för en ny inriktning på stadsbyggnaden med mer idrott, kultur och grönområden i hela Nacka!

Khashayar Farmanbar, S, kommunalråd i opposition
Ella Tegsten, S, 2:e vice ordförande fritidsnämnden