Debatt Publicerad 11:39, 04 juli 2022

• ”Hänvisningen till att regionen har ansvaret för länsplanen är ett sätt att dribbla med argumenten”, skriver Deshira Flankör, M, kommunstyrelseordförande i Värmdö

Den 14 februari 2022 bjöd vi från Värmdö kommun in infrastrukturministern till ett möte för att diskutera de planerade avgifterna på Skurubron. Drygt 18 veckor senare och 16 dagar efter att regeringen beslutat om den nationella trafikövergripande planeringen för infrastrukturen, svarar han på vår inbjudan till möte. Svaret blev kort och gott, tack men nej tack med motiveringen att de inte tänker riva upp det tidigare fattade beslutet som togs för tre mandatperioder sedan.
Är svaret som infrastrukturministern skriver avsedd endast för mig som moderat politiker eller säger han samma sak till alla de Värmdö- och Nackabor som 2010, 2014 och 2018 har lagt sin röst på Socialdemokraterna? 

Hänvisningen till att regionen har ansvaret för länsplanen, som ministern lyfte i riksdagsdebatten om Skurubron, är ett sätt att dribbla med argumenten. Fram till 2019 ägdes uppgiften av Länsstyrelsen som var en statlig myndighet. Att regionen tog över ansvaret handlar om att bättre samordna länets infrastruktur. Det är fortfarande staten som finansierar länsplanerna och det är staten genom Trafikverket som ansvarar för den övergripande planeringen av infrastruktursatsningar. Dessutom finns Skurubron med som ett objekt i underlaget till den nationella infrastrukturplanen, dock utan full finansiering.

Jag har även noterat att ministern valt att flytta 19,1 miljarder kronor från vissa projekt till andra. Detta främst för att utöka satsningarna på infrastruktur i Norrland, vilket visar att det går att prioritera om.
Vidare gick det även bra att flytta 0,6 miljarder från näringslivspotten till potten för cykelåtgärder. Det motsvarar ungefär vad Skurubron hade behövt i tillskott av statlig finansiering vilket hade gynnat tusentals näringsidkare i Nacka och Värmdö.

Om regeringen vill ha hjälp med att hitta finansiering så borde ni genomföra de effektiviseringsåtgärder som Trafikverket pekat ut för utbyggnaden av stambanorna Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås. Det hade frigjort 13 miljarder kronor och räckt till mer än tio Skurubroar. Ni lyfter i er fastställelse till infrastrukturplanen att kostnadskontrollen borde skärpas men samtidigt ser det ut som att ni inte ens genomför de kostnadsreducerande förslag som Trafikverket själva pekar ut.

Min vädjan till er i regeringen är att tänka om och inte låta tiotusentals Värmdö- och Nackabor drabbas av denna orättvisa straffskatt i årtionden. Visa i handling att er solidaritet gäller även gentemot de Värmdö- och Nackabor som röstade på er.

Deshira Flankör, M
Kommunstyrelsens ordförande

 
Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Sommarkampanj på NVP Plus - 90:- för 90 dagar

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x