Debatt Publicerad 13:02, 19 december 2022

• Trots att S har ställt sig bakom förslaget om ett seniorhus är det inte med i budgeten, skriver Anna Lipinska, KD, i en debattartikel

Under hela förra mandatperioden kritiserade Socialdemokraterna dåvarande styret och hävdade att vård- och omsorgsnämnden är underfinansierad. Nu, när S själva sitter vid rodret, levererar de inget annat än (S)vek mot de äldre. 

Det nya styret, Värmdösamarbetet, har presenterat sin första budget. En blygsam ökning för äldreomsorgen med 3 procent. 

Vissa justeringar för lönekostnader tillkommer men det är naivt att tro att det täcker de ökade kostnaderna för nämnden med tanke på inflation och andra fördyringar. Vackra ord om tryggare äldreomsorg, satsningar på personalen, fler sjuksköterskor, kompetensutvecklingen med mera är inget annat än tomma löften då finansieringen saknas. 

Men minst lika viktigt: i Värmdösamarbetets förslag till budget lyser reformer för äldreomsorgen med sin frånvaro. 

För att lika mycket som det behövs budgettillskott behövs det även långsiktiga förslag för att minska nämndens kostnader. 

Sanningen är att för att klara välfärden och kommande demografiska utmaningar måste färre kunna göra mer för fler. 

Det ökar kraven på kommunens effektivitet och förmågan att med färre resurser utföra sitt uppdrag med bibehållen kvalitet. 

Vi välkomnar att arbetet för att motverka den ofrivilliga ensamheten bland äldre som Majoritet för Värmdö initierade och drev framgångsrikt under förra mandatperioden får fortsätta. Den ofrivilliga ensamheten bland äldre är ett växande problem. 

Kristdemokraterna vill att en gemensam plats för Värmdös seniorer skapas. Vi vill helt enkelt möjliggöra ännu bättre förutsättningar för seniorer att mötas. Trots att S har ställt sig bakom vårt förslag under valrörelsen lyser idén om ett seniorhus med sin frånvaro i Värmdösamarbetets budget. 

I Socialdemokraternas så kallade Framtidsbudget har de äldre prioriterats ner, bland annat till förmån för mer byråkrati och administrationskostnader i kommunhuset. 

Anna Lipinska, KD
Avgående kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden

 
Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Testa NVP Plus - 60 dagar för 60 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x