FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Lena, Ellen

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
18 augusti 2019

Debatt

S: "Nu bryter vi det
45-åriga maktmonopolet"

Debatt 15:28 | 03 september 2018

Enligt Socialdemokraterna i Saltsjö-Boo har Nackas borgerliga partier har under sitt maktmonopol lämnat över allt fler av samhällets funktioner att lösas av marknadskrafter. 

Sedan snart 45 år styrs Nacka av ett maktmonopol bestående av moderater och borgerliga stödpartier. 1971 genomfördes nämligen en nationell reform där kommuner slogs samman till större enheter. På så sätt slogs landskommunen Boo, nu Saltsjö-Boo, Saltsjöbaden och Nacka samman. Saltsjö-Boo hade socialdemokratisk ledning, men med den oerhörda högerdominansen i Saltsjöbaden målades hela Nacka blått, mörkblått. Vi söker nu väljarnas mandat att bryta detta politiska monopol.

Under detta 45-åriga maktmonopol har Nackas borgerliga partier lämnat över allt fler av samhällets funktioner att lösas av marknadskrafter. 
Vi, liksom många boende i kommundelen, känner en allt starkare oro för följderna av att det demokratiska inflytandet tystnar allt mer. Maktmonopolet har använts till att göra Nacka till isbrytare för den nyliberala modell som innebär nedmontering av så många av kommunens ordinarie verksamheter och ansvar som möjligt. 

Genom att skala ner kommunens åtaganden till ett minimum och istället köpa tjänsterna på marknaden, har Nacka kanske mer än de flesta kommuner i landet blivit en guldgruva för konsulter, utövare av privat vård och skola, exploatörer, riskkapitalister och byggföretag. 

Vi som bor i Saltsjö-Boo, på andra sidan bron, blir i vår vardag hårdhänt påminda om vad som händer när en rad projekt, till stor del styrda av marknaden, staplas på varandra: Slussen, Danvikstullsbron, tunnelbanebygge, Nacka bygger stad, Skurubron och den omfattande utbyggnaden av Orminge centrum. Det är svårt att se att det är en fungerande politisk vilja som skapat detta för oss boende dagliga kaos.

Ett resultat av vad som händer när politiken lämnar walk over är att samtidigt som marknadsföretagen växer på börsen, minskar kompetensen hos kommunens politiker och tjänstemän. 
Saltsjö-Boo, som utgör en tredjedel av Nacka, är med sin bakgrund som landskommun och med sin geografiska verklighet särskilt utsatt för en allt mer marknadsutsatt exploatering. Här behövs den demokratiska insynen och politiska kompetensen mer än någonsin.

Rent konkret gäller vår och många invånares oro avsaknaden av samordning av alla samtidigt pågående större byggprojekt i kommundelen, vilket bland annat skapat en fullständigt ohållbar trafiksituation. Trafikinfarkter uppstår snart sagt dagligen. Konsekvensanalyser saknas av såväl miljö som trafik för i princip samtliga större byggprojekt. Det vill vi ändra på. Vi socialdemokrater vill inte överlämna ett överexploaterat, trafikskadat och miljöförstört Saltsjö-Boo till kommande generationer. Vi vill garantera en demokratisk och ansvarsfull samhällsutveckling.

Vi vill återgå till en kommunalpolitik med full demokratisk insyn. De mest akuta frågorna vi kommer att ta itu med efter valet är omdaningen av Orminge centrum där den politiska insynen är för svag. Parkeringshus och fungerande bussterminal behövs nu! Liksom nya och fler stombusslinjer, högre miljökrav på alla byggprojekt, stopp för smygförtätning med exklusiva bostadsrätter, minska exploateringstakten, skapa rättvis fördelning av vägavgifter/skatter, nej till broavgift och krav på kraftfulla miljöåtgärder för dem som bor vid brons fästen. Och inte minst, ett ökat lokalt politiskt inflytande.

2014 tappade den moderatledda majoriteten 8,8 procent i kommunalvalet i Nacka. Skulle denna nedgång fortsätta med 5 procent i årets val, uppstår en helt ny politisk verklighet i Nacka. Då får de borgerliga partierna lära sig att kompromissa och öka det demokratiska inflytandet. Vårt viktigaste vallöfte är att då kommer medborgarnas röster, också din, att öka i värde. 

Tycker du att det räcker med 45 år av politiskt maktmonopol i Nacka som i huvudsak gynnar marknadskrafterna röstar du på Socialdemokraterna i lokalvalet!

Socialdemokraterna i Saltsjö-Boo
Bertil Damberg
Ole Forsberg
Madeleine Wrang