S: "Nacka måste ha
högre klimatambitioner"

Debatt Uppdaterad 09:40 24 maj 2019

Inför Europaparlamentsvalet står mycket på spel och nyheterna om bränderna visar att det påverkar oss i Stockholms län direkt, skriver Socialedemokraterna i Nacka i en debattartikel.

Tisdagen den 21 maj rapporterades över 200 bränder i Stockholms län. Redan på valborg stod många rishögar orörda, då brandrisken var för hög för att tända dem. Det har inte blivit sommar och torkan har redan drabbat oss hårt. 

Under tisdagen behandlade Nacka kommuns stadsutvecklingsutskott majoritetens föreslag till strategi för miljö- och klimatambitioner. I det presenterade förslaget återfinns många vackra ord från tidigare dokument, som kommunen misslyckats med att nå. Nu råder det en total avsaknad av mått och mål för att följa upp strategins effekt och skriftliga instruktioner om att bara lyfta goda exempel efter egen måttstock.  

”Varje år görs en samlad uppföljning till kommunstyrelsen för pågående projekt som ska lyfta goda exempel på miljö- och klimatåtgärder utifrån strategins sex strategiska inriktningar.” 

Samtidigt ser vi ett igenkännande av att Nacka och Stockholmsregionen gjort för lite och hamnat efter utsläppsmålen för koldioxid. Men istället för att vidta adekvata åtgärder för att minska koldioxidutsläppen ska Nacka enbart anpassa sig till framtidens extremväder och höjda havsnivåer. Vi socialdemokraterna menar att Nacka, Stockholm, Sverige, EU och resten av jorden måste både göra tillräckligt för att förhindra att vi till år 2030 släppt ut tillräckligt med koldioxid för att passera två graders målet och förberedasamhället för de klimatförändringar vi redan orsakat.

Därför föreslog Socialdemokraterna i Nacka att strategin ska kompletteras med faktiska ambitioner och att Nacka kommun ska utarbeta en konkret miljöstrategi med uppföljningsbara mål. Alliansen röstade ned förslaget.  

Det mest hållbara är att ta tag i arbetet nu, för framtiden, för våra barn till och med rent ekonomiskt. Vad kostar det egentligen för Nacka att släcka alla bränder och som skärgårdskommun förbereda oss för en höjning av vattennivån? Och vad efterlämnar vi för Nacka, Sverige och planet för våra barn att leva på? 

Vi i Nacka behöver ett handlingskraftigt och ansvarstagande klimatarbete, både för oss boende och för vår vackra natur. För att lyckas med detta vill vi se en kommun som faktiskt tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Vi vill jobba för en regional politik som ser till att kollektivtrafiken fungerar i hela länet. Vi kämpar för en nationell politik som satsar på forskning och innovation med moderna och hållbara lösningar. Och inom EU behöver vi ett internationellt samarbete för att vi bara kan klara av detta om vi jobbar tillsammans. Det är 100 företag som står för 70 procent av koldioxidutsläppen inom EU. Vi vill att företagen tar sitt ansvar i klimatomställningen. 

Inför Europaparlamentsvalet står mycket på spel och nyheterna om bränderna visar att det påverkar oss i Stockholms län direkt. Kom ihåg att rösta på söndag den 26 maj. 

Khashayar Farmanbar, S, kommunalråd i opposition i Nacka  
Viktor Ellström, S, 2:e vice ordförande kommunstyrelsens miljöutskott i Nacka