Debatt Publicerad 10:54, 09 november 2020

• "Inger en känsla maximal byråkrati och politisk klåfingrighet"

Ännu en gång lägger Socialdemokraterna fram en ofinansierad budget. Deras förslag till budget inleds med förespråkande om en ansvarsfull ekonomi samtidigt som de lägger drygt 170 uppdrag som innehåller allt ifrån utredningar till ofinansierade garantier och förslag vars efterfrågan är okända.

Även förra året presenterande Socialdemokraterna i Värmdö en budget som saknade finanser på drygt 21 miljoner kronor, något som vi i Majoritet för Värmdö kritiserade. Räknefelet som vi hade synat erkändes i en uppföljande insändare från Socialdemokraterna. Alla kan råka räkna fel och vi i Majoritet för Värmdö hoppades att det var en engångsföreteelse. Vi är nämligen övertygade om att debatten blir ärligare och bättre om alla förhåller sig till samma spelplan genom att lägga förslag som är fullt finansierade oavsett om man föreslår omprioriteringar som vi har gjort eller skattehöjningar.

Döm om vår förvåning när vi nu läst Socialdemokraternas budget för 2021 och inser att förra årets misstag överträffats med hästlängder. Utöver de tveksamt finansierade uppdragen, föreslår Socialdemokraterna så många som 177 reformpunkter som är tänkta att beslutas under en enda punkt, ett så kallat ”Reformförslag 2021”. Där radas det upp garantier av alla möjliga slag, massvis med utredningar som inte går ihop med deras effektiviseringskrav samt förslag om förändringar som ligger helt utanför kommunens makt. Vem ska utreda och genomföra alla föreslagna utredningar om personalresurser ska kapas till ett värde av 13 procent av kommunstyrelsens budget? Notera att detta är utöver Majoritet för Värmdös effektiviseringskrav. Hur går effektivitetskraven ihop med Socialdemokraternas förslag om att ”regelmässigt flytta ut beslutsfattare och tjänstemän till tillfälliga lokala kommunkontor samt genomföra nämndsammanträden i olika kommundelar”? Därutöver lovar de allt till alla genom att bland annat sätta sprätt på alla volym- och konjunkturreserver som vi har föreslagit. Socialdemokraterna tecknar in de tillfälliga statsbidragen genom att föreslå kostnadshöjande satsningar och som måste finansieras även följande år. De verkar fullständigt blunda för den lågkonjunktur som samhället går allt djupare in i.

De många motsägelsefulla förslagen som löper som en röd tråd igenom hela Socialdemokraternas budget inger en känsla maximal byråkrati och politisk klåfingrighet. Därtill föreslår Socialdemokraterna flera tydliga förlustaffärer för kommuninvånarnas skattepengar. Antingen utgår Socialdemokraterna ifrån att väljarna inte läser deras budget och på så sätt kan de göra enskilda utspel för varje förslag eller så tror de på fullaste allvar att väljarna är lättlurade. Det må hända att inte väljarna granskar Socialdemokraternas budgetar, men vi menar att det åligger dem lika stort ansvar att lägga seriösa budgetar med full finansiering.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Kristina Lång, C
Fredrik Sneibjerg, L
Filip Joelsson, MP
Anna Lipinska, KD