FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Debatt

Sommarjobbare vid Boo gårds skola.

S: "Inför garanti för sommarjobb"

Debatt 15:10 | 01 april 2019

Inför en sommarjobbscheck för att alla Nackabor mellan 16 och 18 år ska garanteras sommarjobb. Det föreslås Socialdemokraterna i en debattartikel.

I dag erbjuder Nacka sommarjobb för unga i åldrarna 16-18 år. Men det är långt ifrån alla sökande som får ett jobb. Till sommaren 2018 sökte 1 209 unga de 741 jobben som fanns att få. 

Ett sommarjobb är ofta den första kontakten som en ungdom har med arbetsmarknaden. Det ger viktig erfarenhet och värdefulla kontakter inför framtida jobbsökande. Därtill stärker ett jobb ofta självförtroendet och påverkar den psykiska hälsan positivt. 

I Stockholmsregionen finns flera kommuner som faktiskt har sommarjobbsgaranti, bland annat Botkyrka. Vi socialdemokrater anser att Nacka ska vara en av dessa kommuner. Kommunen bör därför ge möjligheten till alla våra unga mellan 16 och 18 år att jobba under sommaren. 

För att möjliggöra detta har vi flertalet gånger föreslagit att införa en så kallad sommarjobbscheck. Denna skulle fungera som en sommarjobbsgaranti men ge möjligheten till sommarjobb i kommun likväl i privata näringslivet. Detta förslag röstades ned under 2018 och beslutet drabbar främst våra unga eftersom vi såg det som en väg till att kunna inför sommarjobbsgaranti. 

Sommarjobbschecken skulle också kunna nyttjas för att uppmuntra unga till att starta egna företag. På det sättet stärker vi motivationen för unga att pröva att bli entreprenörer och satsa på sin idé, även utanför skolans satsning på Ungt Företagande, samtidigt som fler sommarjobb skapas. För att förankra de ungas idéer lokalt så skulle detta utformas tillsammans med näringslivet i Nacka.

Det är dags att satsa på dem unga i Nacka. Vårt mål är att alla unga Nackabor i åldrarna 16-18 år ska ha ett sommarjobb. Lösningen anser vi är att våga satsa på innovativa idéer för att skapa sommarjobb för våra unga kommuninvånare. Att få in unga på arbetsmarknaden kommer vi alla att vinna på i längden.

Khashayar Farmanbar, S, kommunalråd i opposition
Gunnel Nyman Gräff, S, 2:e vice ordförande arbets- och företagsnämnden