"S i Nacka går mot
sin egen partilinje"

Debatt Uppdaterad 12:32 17 juni 2019

"Vi behöver säkerställa att fusk och oärligheter inte förekommer, så att den som behöver stöd får det", skriver Filip Wiljander, kommunalråd för M.

En grundbult i vårt gemensamma välfärdssystem är att resurserna faktiskt går till människorna som behöver dem. Om vi låter vissa kostnader skena, kommer andra delar av välfärden att tvingas stryka på foten. Pengarna räcker inte till allt. 

I Nacka ska man därför kunna lita på att de som till exempel får försörjningsstöd faktiskt behöver det och att fusk inte förekommer. På så sätt kan vi satsa mer på vård, skola och omsorg. 
2016 tillsatte S+MP-regeringen ”Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.” Syftet var att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Efter att ha studerat 13 statliga system, kom utredningen fram till att nästan 4,7 procent, eller 8,7 miljarder, kronor av utbetalningarna som gjorts under året var felaktiga. 
Hälften av dem tros dessutom vara avsiktliga fel från den sökande. Tillsammans med tidigare utredningar visar detta på omfattande felaktigheter med statliga bidrag. I förlängningen slår det mot dem som behöver resurserna allra mest, våra unga, sjuka och gamla. 

Det kommunala försörjningsstödet är det sista skyddsnätet för de Nackabor som har hamnat i ekonomisk utsatthet. Då måste vi säkerställa att fusk och oärligheter inte förekommer, så att den som behöver stödet också får det. Den statliga utredningen stärker oss moderater i vårt arbete med att säkerställa just detta. Nyligen fattade vi i arbets- och företagsnämnden beslut om att införa hembesök som ytterligare en åtgärd för att utreda faktiska behov och omständigheter. Dels vill vi gardera oss för att fusk inte förekommer, men även identifiera eventuella missförhållanden och på så sätt sätta in förebyggande åtgärder. 

Socialdemokraterna i Nacka håller inte med oss. De väljer att gå emot sitt parti på nationell nivå genom att inte ta ställning mot bidragsfusk. För att välfärdssystemet ska fungera, måste vi kunna kontrollera förutsättningarna för bistånd samt följa upp löpande. Annars faller hela systemet.

Filip Wiljander, M 
Kommunalråd och ordförande i arbets- och företagsnämnden