S: ”Ge Jonathan ett bättre svar om idrotten”

Sicklavallen. FOTO: SICKLA IF
Debatt Publicerad 10:00, 04 november 2020

• "Majoriteten har vid upprepade tillfällen prioriterat bort idrottsytorna i sina politiska planer för Nacka", skriver S i ett svar till Mats Gerdau, M, och Gunilla Grudevall-Steen

Svar till Mats Gerdaus och Gunilla Grudevall-Steens replik ”Idrottsanläggningar ska inte försvinna” i NVP den 6 oktober. 
Jonathan Nilsson skrev ett inlägg om att han är orolig för utvecklingen av tillgången till idrott i Nacka. Den moderatledda majoriteten förnekar i sin replik planer på att lägga ner idrottsytor och säger istället att de satsar på idrotten. Socialdemokraterna har länge drivit på om att öka idrottskapaciteten i Nacka kommun och ställer sig nu frågande till majoritetens svar.

Nacka har en stor brist på centrala och tillgängliga idrottsytor. Det är välkänt hos idrottsföreningar, bland Nackabor och det tas regelbundet upp på de politiska mötena. Ändå verkar den moderatstyrda majoriteten oförmögen att ta detta på allvar. 
Vi socialdemokrater ställer oss frågande till majoritetens svar. De har vid upprepade tillfällen prioriterat bort idrottsytorna i sina politiska planer för Nacka. De röstade för att halvera sportytan i multihallen i Fisksätra från 800 kvadratmeter till 400 kvadratmeter, vilket omöjliggör för flertalet idrotter att etablera sig i hallen. De röstade mot att etablera en 11-spelarplan vid Sicklavallen, trots att ytan är tillgänglig och har ett väldigt aktivt föreningsliv. Majoriteten röstade även mot att behålla ishallarna på Järlahöjden: en plats med goda kommunikationer och där potentialen att bilda ett idrottskluster är stort. Istället flyttas idrottsytorna längre ut.

I de planer som majoriteten redovisar för etablering av nya idrottsytor lyfter de endast Källtorp, som omges av naturreservat och på så sätt inte kan bli exploaterat för bostäder i framtiden. Vi anser inte att platsen kan betraktas som central och tillgänglig yta för föreningslivet och boende i Sickla.

Från Socialdemokraterna har vi återkommande lagt förslag för att planera idrotten i centrala lägen där de gynnar flest medborgare och låter föreningslivet växa i takt med Nacka. Just nu pågår budgetarbetet och i det planerar vi att expandera vårt idrottslyft för Nacka kommun ytterligare. Vi delar därmed inte majoritetens verklighetsbild om att de satsar på idrotten i Nacka. Jonathan förtjänar ett bättre svar från majoriteten om varför medborgarnas intressen gång på gång inte tas till vara på.

Khashayar Farmanbar, S 
Kommunalråd i opposition 
Ella Tegsten, S 
Gruppledare i fritidsnämnden