Debatt Publicerad 08:40, 15 augusti 2021

• Frågeställningen från folkinitiativet är inaktuell, skriver flera moderater i Värmdö

I början av september väntar en lokal folkomröstning om förändringar som inte längre kommer genomföras eller som redan är genomförda. I flygblad och affischer längst vägarna försöker Socialdemokraterna vilseleda Värmdöborna med budskapet ”rädda våra skolor och förskolor”. På så sätt ger de intrycket att det fortfarande finns frågor att dra tillbaka. Vad de menar med sina budskap är de svaret skyldiga. 

Vad är det Socialdemokraterna ska rädda förskolorna från? Renoveringar och upprustningar av slitna lokaler? För det är nämligen vad de tagna besluten som är möjliga att dra tillbaka handlar om. 

Bakgrunden till folkomröstningen var de föreslagna förändringarna för Munkmoraskolan och högstadiet på ö-skolorna, samt renoveringar och förändringar av några få förskolor. Förslagen var ett sätt att skapa bättre förutsättningar för en kvalitativ undervisning inom grundskolan och åtgärda renoveringsbehoven inom kommunens förskolor. 

Sedan namninsamlingen lämnades in har flera förslag hunnit förändras och vissa beslut har uteblivit helt som exempelvis nedläggningen av Munkmoraskolan och flytten av högstadieeleverna på ö-skolorna. 

Frågeställningen från folkinitiativet ”Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade, samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig medborgardialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?” är därför inaktuell. 

Samtliga frågor som berörde förändringar inom grundskola kommer inte att bli av och arbetet med förskolorna är redan påbörjat. Därför kommer Värmdöborna att kunna gå till valurnan i september för att rösta ja, nej eller avstår på en frågeställning som inte har varit aktuell på flera månader och som folk har skrivit under på innan det stod klart att hur förändringarna kommer att bli. 

Vi kommer att fortsätta arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Värmdös förskolor och skolor och Värmdös elever. Vi vill att Värmdö ska tillhöra landets bästa skolkommuner. Värmdös elever och personal förtjänar en bra arbetsmiljö och att skolpengen går till barnens utbildning och inte till onödiga kostnader. 

Vi efterlyser en konstruktiv politisk debatt om hur vi lyfter Värmdös skolor ännu mer istället för att föra Värmdöborna bakom ljuset som Socialdemokraterna gör. Vi har svårt att tro att något parti i kommunfullmäktige kommer att föreslå att kommunen ska upphöra med att rusta upp Värmdös förskolor, oavsett var folkomröstningen ger för utfall.

Deshira Flankör, M
Marie Bladholm, M
Cecilia Lindberg, M
Lars-Erik Alversjö, M
Jasmin Farid, M
Rogier Krona, M
Ellinor Avsan, M
Kim Ivarsson, M

 
Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Testa NVP Plus - 90 dagar för 90 kronor

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Se erbjudandet här
x