S: "Experimentera inte med Värmdös sköraste barn"

Debatt Publicerad 13:02, 24 juni 2020

• "M verkar dock inte se längre än näsan räcker", skriver S i Värmdö i ett debattsvar om Kullsvedsskolan

I en debattartikel av majoriteten i utbildningsnämnden (29 maj, NVP) visar man hur man bytt fot i frågan om flytten av autismklasserna vid Kullsvedsskolan.

I det ursprungliga förslaget från februari föreslog majoriteten att autismklasserna skulle flyttas från Kullsvedsskolan till Brunns skola inför höstterminen 2020. Utan framförhållning och utan analys av konsekvenserna skulle alltså Värmdös sköraste barn flytta till en ny skola. Vi socialdemokrater liksom många anhöriga och Kullsvedsskolans föräldraförening reagerade starkt eftersom ingen kontakt tagits med de berörda. Alla förändringar är svåra för barn med autism och att då slå sönder den trygga skolmiljön vore förödande för dem. Efter ett hårt tryck bytte majoriteten under våren fot och beslutade att flytten till Brunns skola istället ska ske successivt. Eleverna som i dag går i Kullsvedsskolan får därmed möjligheten att slutföra grundskolan där.

Kullsvedsskolans föräldraförening uttryckte det bäst i sin kommentar om beslutet:” Ja, vi lyckades rädda upp tillvaron för de barn som redan går där, de får gå ut högstadiet i Kullsvedsskolan. Men de som kommer efter ...”.

M vill nu ta äran för sin kovändning. Men beslutet vid senaste utbildningsnämnden är ett resultat av föräldrarnas ihärdiga opposition mot det ursprungliga förslaget. Faktum är att om det inte hade blivit så stora reaktioner kring det ursprungliga förslaget hade ärendet klubbats igenom och flytten hade istället genomförts direkt efter sommaren.

M verkar dock inte se längre än näsan räcker. Beslutet som togs i nämnden var forcerat och riskerar att skapa ytterligare stor oro. Det krävs en tydlig plan för hur de nya autismklasserna ska fungera och en sådan plan kräver att majoriteten ger besked kring följande frågeställningar:

• För det första. Utformningen av lokalerna i Brunns skola är inte säkerställda att fungera för dessa elever. Det är oseriöst att genomföra en stor omställning utan att vara säkra på att den fysiska utformningen kommer fungera.

• För det andra. Det saknas avsatta pengar och resurser för utbildning och kompetensutveckling av lärare och skolpersonal. Utan rätt kompetens hos lärare och annan skolpersonal blir det svårt att fortsättningsvis säkerställa kvaliteten i undervisningen.

• För det tredje. Det finns ingen analys om konsekvenserna av att detta beslut tagits nära inpå nästa skolstart och dessutom mitt under en pandemi. Enligt oss socialdemokrater är det inte att ge rätt förutsättningar till dessa barn.

Politiken har nu en chans att göra rätt genom att säkerställa att barnen och deras familjer får rätt förutsättningar till en fullgod utbildning. Hela denna process har präglats av undermålig kommunikation med de berörda vilket orsakat stor oro och rädsla. Vi socialdemokrater i utbildningsnämnden vill med tydlighet säga: Det är ansvarslöst att experimentera med barnens skolgång. Alla Värmdös barn förtjänar bättre!

Julia Ekedahl-Lotoft, S 
2:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Sam Assadi, S
Jennie Öhman, S
Arne Lindqvist, S