FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Magnus, Måns

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
19 augusti 2019

Debatt

S: "Bråttom att landa ambulanshelikopter"

Debatt 15:46 | 22 maj 2019

Replik på M:s debattartikel ”Ambulanshelikoptern ska tillbaka till Värmdö” i NVP nr 19.

Vi välkomnar det förnyade löftet att skärgårdens ambulanshelikopter åter ska få sin bas i Värmdö den 1 september 2020. Frågan är om medborgarna vågar lita på beskedet? Flytten till Norrtälje har, som M-företrädarna skriver i NVP den 7 maj, inneburit längre utryckningstider dit den behövs som mest. För oss är det en viktig trygghetsfråga att få tillbaka helikoptern till Värmdö. Vår gemensamt finansierade välfärd ska nå hela länet!

Flytten från Mölnvik 2017 blev tyvärr nödvändig pga flera års nonchalant hantering från kommunens sida. Handelsplatsens expansion gjorde säkerhetsläget ohållbart. En serie tillfälliga bygglov, till slut i strid mot lagen, fick ge vika för en verklighet som kom ikapp. Vi välkomnar att också andra insett detta och nu delar vår uppfattning att en annan plats i Värmdö är nödvändig.

Vi känner däremot stor oro över tidsplanen. Det är anmärkningsvärt att drygt ett år gick förlorat efter avsiktsförklaringen i september 2017. Det var först när vi började ställa formella frågor i kommunen och landstinget (numera regionen) som det blev någon fart på arbetet. Men på regionfullmäktige den 12 mars i år framkom att arbetet är så försenat och komplicerat att det är ytterst osäkert om det kommer att vara möjligt att inviga en ny helikopterbas i Värmdö den 1 september 2020. Det är sannolikt inte ens teoretiskt möjligt. 

Vad är i så fall plan B? En förlängd placering av ambulanshelikoptern på basen i Norrtälje? I så fall hur länge? Eller någon annan plats? Eller ingen ambulanshelikopter alls placerad i någon skärgårdskommun? Vi vet att denna fråga skapar stor oro i skärgården.

Vi lovar, som konstruktiv opposition, att vi ska ta vårt ansvar i processen inom såväl kommunen som i regionen för att återetablera ambulanshelikoptern i Värmdö så snart det är möjligt. Och vi lovar dessutom att regelbundet påminna våra moderata kollegor om att de måste ta sitt!

Lars Bryntesson, S
Företrädare i region Stockholm
Carl Kangas, S 
Oppositionsråd, Värmdö