Debatt Publicerad 12:23, 24 februari 2020

• "Vi vill se att alla våra kommundelar får möjlighet till kultur, fritid och idrott som växer i samma takt som befolkningen ökar", skriver S i Nacka.

Det som lockar med att bo i städer är ofta goda kommunikationer, närhet till aktiviteter, mötesplatser för människor och konsumtion av upplevelser och skapande. Det kännetecknar en levande stad med god livskvalité. Nacka bygger stad, brukar vi få höra i kommunens kommunikation. I verkligheten finns det stor risk att det byggs en sovstad.

Den 20 november 2019 tog miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om det fortsatta arbetet med detaljplaner för Älta centrumkvarter med planer på bland annat åttavåningshus och förtätning. Vi socialdemokrater reserverade oss mot beslutet, framförallt för att trots planerat ökade bostäder så krymper möjligheterna för kultur. De planerade kulturytorna är alldeles för små. Nya Stavsborgsskolans kulturlokaler brukar anges som lösning på för mindre kulturlokaler i centrum. Det är bra att skolan har kulturlokaler, men att splittra ut möjligheten till kulturutövandet utan att det finns tillräckligt med yta i centrum blir inte bra. Än så länge har vi inte heller i realiteten sett några ritningar på hur dessa lokaler ska byggas och göras tillgängliga. Utöver det får kommunens minsta bibliotek alldeles för liten yta.

Vi vill se att alla våra kommundelar får möjlighet till kultur, fritid och idrott som växer i samma takt som befolkningen ökar. Kulturen ska vara tillgänglig för alla, både för konsumtion och skapande, och finnas där människor bor. Dessutom är det viktigt att kulturens innehåll inte detaljstyrs av politiker, såsom vi har sett under Nackas Wallstreet eller M-SD-samarbetet i Sölvesborg.

Kulturföreningen skrev en mycket bra debattartikel och vi som Nackabor och socialdemokrater delar verkligen deras oro när de skriver att kommersiella byggbolag och politiker ”leker kejsarens nya kläder” när de blundar för den urholkning av kulturliv som vi ser i hela Stockholmsregionen.  Det är Nackas politiker som tar beslut om platsen och är ansvariga att se till att Ältaborna får tillräckligt med kulturytor.

De borgerliga partierna i Nacka, Stockholm och flera andra kommunerna i regionen där de styr skär just nu ner på kulturens möjligheter. Vi vill inte bygga en sovstad. För oss Nackabor är svaret tydligt. Vi vill att vår kommun växer med kultur och idrott, så att det ger frihet och livskvalitet till alla våra invånare.

Khashayar Farmanbar, S
Kommunalråd i opposition
Helena Westerling, S
2:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Mattias Qvarsell, S
2:e vice ordförande i kulturnämnden