Debatt Publicerad 13:24, 04 februari 2020

• "Beslutet att lägga ner Naturskolan bygger på en undermålig utredning". Det skriver fyra miljöorganisationer som kräver att beslutet rivs upp.

Vi fyra miljöorganisationer kräver att det beslut som kommunstyrelsen fattade att lägga ned Naturskolan i Velamsund rivs upp. Det byggde på en undermålig utredning med felaktiga uppgifter, tendentiösa tolkningar av data och undanhållande av viktiga fakta.

Tvärtemot vad utredningen påstår har besöken av skolgrupper ökat under de senaste åren. Naturskolan har varit fullbelagd. Man skulle kunna öka antalet grupper om man ökade personalstyrkan. I dag måste man tacka nej till förfrågningar. Det antal besök som görs motsvarar att varje elev i Nacka besöker Naturskolan en gång under sin skoltid. Men utnyttjandet är ojämnt beroende på att det för många tar lång tid att komma till Velamsund. Detta har till en del lösts genom att pedagogerna åkt ut till skolan. I flera andra kommuner har varje skola rätt att besöka sin naturskola utan avgift. Några erbjuder också fri busstransport. Nacka är en av mycket få kommuner som kräver en avgift för besöken, som ska tas ur skolans egen budget.

Utredningen säger att lärarna klarar av läroplanens krav. Men mycket av det som görs på Naturskolan, och som sannolikt bidragit till Nackaelevernas goda resultat, kan inte göras av skolorna. Till exempel har gymnasieelevers projekt med sjöundersökningar med hjälp av båt och teknisk utrustning. Ett annat exempel är en fungerande modell av vattnets väg genom samhället och ett ekologiskt reningsverk. (Skolelever får inte besöka riktiga reningsverk.)

Utredningen trycker mycket på pedagogiska projekt (PEAK och NTA) som skolorna har varit engagerade i utan att nämna att detta har varit i samarbete med Naturskolan.
Naturskolan samarbetar i olika projekt med flera andra kommunala organ, bland annat näringslivsrådet, Nacka vatten och avfall, miljöenheten, arbets- och företagsenheten. Naturskolan bedriver också fortbildning för lärare. Detta nämns inte i utredningen.

Av någon egendomlig historisk anledning är kommunstyrelsen huvudman för Naturskolan. Utbildningsnämnden är ansvarig för de vanliga skolorna och har därmed mycket bättre möjlighet att bedöma vad Naturskolan betyder för Nackas lärare och elever. Ändå skickades inte förslaget dit för yttrande.
Allt ovanstående anser vi vara tillräckligt för att kommunstyrelsen måste riva upp beslutet. Gärna då i kombination med att fatta beslut om riktig utredning av Naturskolans mål, medel och alternativa lösningar i stället för den tjänsteskrivelse, som låg till grund för beslutet.

Nu ser det ut som om det kommer att bli mer pengar till kommunen för välfärd och skola genom de politiska turerna i riksdagen. Att då spara 1,5 miljoner genom att lägga ned Naturskolan blir då obegripligt.
Sammanfattningsvis kräver vi att kommunstyrelsen river upp beslutet om nedläggning av Naturskolan.

Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens naturskyddsförening, Boo miljö- och naturvänner, Nacka miljövårdsråd