”Risk för att händelserna vid Boovallen upprepas”

Begränsningarna av speltiden på Boovallen, efter grannklagomål om buller, har rönt mycket uppmärksamhet på senare tid. Nu befarar MP liknande scenarier på andra håll.
FOTO: Sören Andersson
Debatt Uppdaterad 10:26 06 augusti 2019

I en debattartikel varnar Miljöpartiet för att händelseutvecklingen vid Boovallen ska få efterföljare på andra håll i Nacka.

När timmen är sen och strålkastarna lyser över planen är det inte bara viljan att spela som får bollen att rulla. Det är bristen på tider och möjligheten att över huvud taget få sparka boll som gör att speltider förläggs allt senare på dygnet.

På Boovallen måste bullerskydd sättas upp samtidigt som det i Sickla planeras för idrott nära bostäder. Så länge vi inte höjer kapaciteten och bygger fler platser att idrotta på för alla nuvarande och kommande Nackabor kommer konflikter mellan idrottande och boende att uppstå, även på andra håll i Nacka.

Ett område som nu planeras är Henriksdal. Här har vi fortfarande möjlighet och skyldighet att planera in idrott för de tiotusentals barn, unga och vuxna som kommer bo i området. Nackabor som vill kunna gå och cykla eller ta bussen någon hållplats till sina fritidsaktiviteter.

Ändå står det klart och tydligt i planerna för Henriksdal att ”några idrottsanläggningar, förutom den lilla bollplanen vid Vilans skola finns inte inom programområdet”. Istället hänvisas till Sicklavallen, Nacka IP eller anläggningar i Stockholm. Bara en mindre bollplan, samtidigt som de platser för idrott som nämns redan i dag är fulla och även de står inför mer bostadsbebyggelse. Vi riskerar alltså att stå med samma scenario som på Boovallen, med speltider sent på dygnet och kringboende som klagar när trycket stiger på våra idrottsplatser.

Ytkrävande verksamheter som idrottshallar och bollplaner är ingenting som går att planera in i efterhand, det gäller att vara på bollen från början. När vi tittar på planer i centrala Nacka så är det inte en kapacitetsförstärkning vi ser, trots ökad befolkning. Det ser inte ut att bli nya platser för invånare i Henriksdal, Kvarnholmen, Sickla, Järla och Jarlaberg att näridrotta på.

MP välkomnar att de styrande tar till sig våra idéer och utreder våra förslag för var anläggningar kan förläggas, men vi menar också att det är hög tid att tala om Henriksdal. Innan det också är för sent.


Sidney Holm, MP
oppositionsråd, Nacka

Lisskulla Zayane, MP
gruppledare, Nacka