Debatt Publicerad 11:38, 30 mars 2021

• "Planerna i Ryssbergen står i strid mot flera miljömål", skriver Nackalistan

Ryssbergen är något så unikt som en urskog i Nacka. Du som vill uppleva denna pärla mellan Svindersvik och Vikdalen får skynda dig. Alliansen i Nacka vill nämligen bebygga minst en fjärdedel av skogen. Det planeras för cirka 500 bostäder, förskola, bilverkstad samt andra verksamhetslokaler.

Det är inte första gången en bit av denna urskog exploateras och politikerna lovar att låta resten vara. På 1970-talet försvann en stor yta här när väg 222 byggdes. Även då protesterade folk. Förslag fanns att låta motorleden gå i en tunnel och träden stå kvar, men det ansågs för dyrt. Politikerna lovade freda resten av Ryssbergen. Nu ryker ännu en del — den mest lättillgängliga och där man hittat flest hotade arter.

Det mesta vi kallar skog är granplantage. Skogar med höga naturvärden är det ont om i Sverige. Ryssbergen är just det och har därför en viktig roll i den gröna korridoren på Sicklaön med omnejd. Hela området är en del av ett grönt samband som gör det möjligt för arter att sprida sig och överleva i hela Storstockholm.

Miljökonsekvensbeskrivningen som gjorts av byggplanerna visar på stora negativa effekter. Den gröna infrastrukturen minskar och hotade arter får svårare att sprida sig. 
Nacka har redan ett antal pågående planer och byggen som försämrar för miljön och biologisk mångfald. I första hand drabbas växter, svampar, insekter, fåglar och fladdermöss. Men i slutänden drabbas även vi människor.
Planerna i Ryssbergen står i strid mot flera miljömål, till exempel målet om ett rikt växt- och djurliv. Nacka kommun har också ambitionen att andelen kommunyta som är naturmark med höga naturvärden ska öka. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll sedan 2010.

Det formella beslutet om att bilda naturreservat av ett kraftigt stympat Ryssbergen fattas av kommunfullmäktige — ett beslut som kommer att få långtgående konsekvenser för djur, växter och människor. Vi hoppas att alla fullmäktige-ledamöter med ambitioner för miljö och klimat besinnar sig.

 

Caroline Dickson
Kristina Granlund
YuSie Rundkvist Chou

Nackalistan


 
NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

NVP Plus — lokala nyheter för bara 12 kr/vecka

Senaste nytt om Nacka och Värmdö
Sajt, app och e-tidning
Beställ här
x