”Provocerande taktik från M”

Debatt Publicerad 11:49, 23 februari 2020

• "En moderat kommunledning har inga problem att skära i skolan och äldreomsorgen och sedan privatisera och hoppas att en privat aktör kan rädda verksamheten", skriver Carl Kangas, S, oppositionsråd i Värmdö.

Stig Malmqvist uppmanar i NVP värmdöborna att komma upp på benen innan gonggongen slår, innan Moderaternas privatiseringsiver har gått för långt.
Vi socialdemokrater instämmer till fullo. Värmdö kommun har under en lång tid försummat möjligheten att skapa gemensamma värden i kommunen. Exempelvis köpte kommunen i stor politisk enighet ett antal fastigheter i Gustavsbergs hamn för att få till en sammanhållen utveckling av hamnområdet. Den möjligheten är nu skjuten i sank när Moderaterna driver fram styckvisa försäljningar av fastigheter.

Vi socialdemokrater ser inget egenvärde i att kommunen ska äga en stor mängd fastigheter. Men Värmdö kommuns förmåga att samhällsplanera är kraftigt begränsad eftersom kommunen har sålt mycket mark och avstått från att köpa mark när den haft chansen. Det tydligaste exemplet är när kommunen vid millennieskiftet tackade nej till att köpa fabriksmarken som då omfattade i princip hela Gustavsberg.

Stig Malmqvist undrar varför Socialdemokraterna är så tysta. Vi vill försäkra Malmqvist om att vi oavbrutet jobbar med att opponera och presentera alternativa förslag till dessa dåliga beslut i kommunen. Vi har i många sammanhang motsatt oss ogenomtänkta privatiseringar. I frågan om Gustavsgården, som du nämner, har vi i många år pekat på att den ska vara i kommunal regi. Samma sak i frågan om Djuröhemmet och det intilliggande trygghetsboendet som Moderaterna länge har velat sälja. Vi har ifrågasatt hur en privat förskola kunde etableras i porslinskvarteren med hjälp av en upphandling av själva byggnaden i stället för att ställa krav på vilken typ av förskola som behövdes. För att ta några exempel.

Deshira Flankörs svar är talande. Hon börjar direkt med att beskriva att verksamheten hon vill sälja gjort ”mångmiljonunderskott i många år”. Taktiken är faktiskt uppseendeväckande provocerande: förse kommunala verksamheter som inte drivs i enlighet med Moderaternas ideologi med alltför små budgetar, och när dessa gått med underskott under en tid kan partiets företrädare påstå att verksamheten skulle bli mer lönsam i privat regi, utan några belägg för att det skulle stämma.

Absolut, det finns privat verksamhet som är välfungerande, men att ”mångmiljonunderskott” är ett skäl för privatiseringar är att ge underbetyg åt kommunledningens egen styrning, en överdimensionerad byråkrati, underbudgetering, vanskötsel av kommunala fastigheter och brister i personalpolitiken.
Det är där den största skillnaden finns mellan Moderaterna och oss Socialdemokrater. En moderat kommunledning har inga problem att skära i skolan och äldreomsorgen och sedan privatisera och hoppas att en privat aktör kan rädda verksamheten. Men i slutändan är kommunen alltid ansvarig för medborgarnas väl och ve. När den privata aktören inte är lönsam kommer dess elever eller boende att behöva plats i kommunal regi. Det blir dyrt i längden med den typen av rasera-bygg-upp-politik.

Vi socialdemokrater vill i stället se ett välfärdssamhälle i världsklass. Allt kan — och ska — inte ägas och drivas av kommunen. Men kommunen ska vara bäst — inte sämst — på att driva skola och äldreomsorg, och det är politikens ansvar. Ingen annans.

Carl Kangas, S
Kommunalråd i opposition