S i Värmdö: "Prioritera
skolan för alla barn!"

Debatt Uppdaterad 09:54 15 augusti 2019

• Sätt skolan först och förverkliga Värmdöbornas längtan, skriver S i Värmdö i en debattreplik.

Istället för att berätta hur man tänker stödja de elever i behov av särskilt stöd som till höstterminen fått avslag på ansökan till resursklass angriper Moderaterna och Liberalerna oss för att vi försöker ”ge sken” av något som inte stämmer. Det om något är beklagligt. Vi har inte ”givit sken” av någonting alls, vi kan däremot konstatera att de rektorer som skrivit dessa ansökningar till resursklass inför hösten efter skolans utredning gjort välgrundade bedömningar att man på den egna skolan inte har förutsättningar att ge det stöd som de berörda eleverna behöver och har rätt till.  Det är alltså inget som vi hittat på. Det är inte heller barnen/familjerna själva som söker utan det är skolornas rektorer som sökt plats i resursklass.

Vi vill att varje barn ska få det stöd som behövs för att klara skolan. Om resursklass för alla dessa drygt 20 elever inte är den optimala lösningen så hade det, istället för att skriva om hur mycket bättre vi är än Norrtälje, varit intressant att höra ansvarig moderat redogöra för hur de aktuella eleverna kommer få sina behov av stöd tillgodosett. För vissa av eleverna kanske just resursklass är det bästa men ändå har de fått avslag. Var det då barnens behov som stod i centrum eller var det endast bristen på resurser som styrde beslutet?

Att arbeta långsiktigt är nödvändigt och viktigt. Tyvärr är Moderaternas skolpolitik allt annat än just långsiktig med återkommande nolluppräkningar i förhållande till inflationen på skolområdet. Det är dessutom lika viktigt att kunna agera snabbt när enskilda barns framtid potentiellt står på spel. Barn i behov av särskilt stöd kan inte vänta på moderata utredningar och flerårsplaner, de behöver hjälp här och nu för att kunna klara sin skolgång och inte riskera att hamna i utanförskap.  På Liberalernas valaffischer 2018 skrevs om behovet av fler resursklasser, det vallöftet verkar de tyvärr ha fått begrava till priset av samarbetet med Moderaterna, synd.

Vi socialdemokrater vill att Värmdö ska bli en attraktiv skolkommun, som ger varenda elev rätt stöd. Genom att sätta skolan först ger vi varenda ung värmdöbo möjligheten att förverkliga sina bästa stämningars längtan.

Carl Kangas, S
Oppositionsråd Värmdö
Karin Voltaire, S
Skol- och näringslivskommunalråd i opposition