Debatt Publicerad 22:06, 20 juni 2020

• "Tyvärr försöker nu kommunens tjänstemän förmå politikerna att gå emot sina löften", skriver Eva Nisser från nätverket Hela Nacka.

Nu är det hög tid för politikerna att leva upp till avgivna löften. Kommunen har varit tydlig med att en stenkross inte kan placeras vid Nackareservatet/Skurusundet. 

På onsdag kommer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att fatta ett avgörande beslut. Då fastställer nämnden yttrandet till mark- och miljödomstolen (MMD) i den utdragna processen om en oönskad stenkross mitt i det välbesökta friluftsområdet. Skanska förbjöds att etablera verksamheten.

Men tyvärr försöker nu kommunens tjänstemän förmå politikerna att gå emot sina löften genom att föra Skanskas talan och framhålla Gungviken som en positiv lokalisering, med illa underbyggda argument uppenbarligen tagna ur Skanskas skrivelser! Kommunens tjänstemän går Skanskas ärenden, inte sina uppdragsgivares.

I en tondöv överklagandeprocess har Skanska fortsatt att driva sin linje. Med samma enträgenhet har kommunen vidhållit sin inställning där samtliga partier ställt sig bakom ett rungande nej. En enhällig kommunstyrelse framförde efter initiativ från Mats Gerdau, M, att stenkrossen inte accepteras. Skanska överklagade ändå till MMD. 

När nämnden nu ska yttra sig till domstolen måste kommunen lyfta upp alla aspekter som talar mot stenkrossen och det måste stå fullständigt klart att den hävdar att:

en lokalisering till Gungviken är olämplig och därför ska förbjudas

att det finns en lång rad lämpligare alternativ som kommunen kan peka på.

MSN måste begära att domstolen avslår Skanskas överklagan. 

Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening och ytterligare 32 fastighetsägare har i ett yttrande till länsstyrelsen identifierat inte mindre än tolv befintliga krossar förutom en rad andra alternativa möjligheter. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden leds av Cathrin Bergenstråhle, M. Hon har lovat oss Nackabor att kommunen ska göra allt för att motverka att Skanska etablerar en stenkross i Gungviken. Det förslag till yttrande som tjänstemännen tagit fram går stick i stäv med löftena. Utkastet hör hemma i papperskorgen. 

Ta fram ett nytt yttrande som stämmer med era löften! Det är inte tjänste-männen som fattar beslut utan ni folkvalda politiker. Ett löfte är ett löfte och kan vi inte lita på avgivet löfte är skadan irreparabel. 

Eva Nisser
Ordförande i Saltsjö-Duvnäs fastighetsägareförening
Talesperson Nätverket Hela Nacka